Trappsteg som inte syns tydligt vid servicehuset för båtgäster

Jag skrev det här på Östhammars kommunhus’ Facebook 3 maj 2019:

Trappstegen behöver markeras för de med nedsatt syn. Det är knappt jag ser var trappstegen börjar och slutar fast jag har 100 % syn. Markeringen utlovades redan förra sommaren, men blev inte av.

You may also like...