Trygghet och Säkerhet 2015

Statens Kommuner och Landsting (SKL) Brett grepp om säkerhet i räddningstjänsten – Det blir allt vanligare att räddningstjänster samarbetar och de genomför allt fler insatser för att säkerställa invånarnas trygghet och säkerhet. Det visar en ny studie. Det framgår också att antalet genomförda insatser har ökat från drygt 100 000 till cirka 120 000 mellan åren 2004-2014. Det beror på att många kommuner har valt att bredda räddningstjänsternas uppdrag. I SKL:s och MSB:s rapport redovisas en ny enkätstudie om räddningstjänsternas arbete från 2015 som bland annat visar följande:
60 procent av räddningstjänsterna förebygger skadegörelser.
55 procent arbetar med suicidprevention.
Drygt 80 procent arbetar med krisberedskap.
Nästan 70 procent arbetar med trafiksäkerhet.
Cirka 80 procent arbetar med naturolyckor.

You may also like...