Tummen upp och ner i Östammars kommun

Nykommun.se: Vi jämför Sveriges alla kommuner efter kriterier som är viktiga för dig, exempelvis skatter, bostäder, företagsklimat och jobbmöjligheter. Vi hjälper dig hitta den kommun som möter dina livsbehov, både när det gäller bostad och arbete. Här visar kommunerna en annan sida – vad vill du veta när du ska flytta och söka jobb? Är näringslivet viktigt, eller att det finns bra skolor eller lediga hyresrätter? Sök på den kommun eller plats du vill läsa mer om och få svar på dina frågor om både boende och jobb. Vi hjälper dig att hitta rätt kommun för dig och din karriär.

POSITIVT I ÖSTHAMMARS KOMMUN
Högre inkomst än genomsnittet.
Fler i arbetsför ålder som arbetar än snittet.
Fler entreprenörer än genomsnittet.
Färre arbetslösa än genomsnittet.
Färre i pension i förtid än genomsnittet.
Färre får bidrag än genomsnittet.
Lägenheterna kostar mindre än genomsnittet.
Ett mer aktivt föreningsliv än genomsnittet.
En mer levande landsbygd än genomsnittet.
Kommunen har högre skatteintäkter än genomsnittet.

POSITIVT OCH/ELLER NEGATIVT
Här betalar vi mer i skatt än genomsnittet.
Här har kommunen lägre statligt bidrag än genomsnittet.
Här har kommunen lägre kommunala kostnader än genomsnittet.

NEGATIVT I ÖSTHAMMARS KOMMUN
Färre invånare än genomsnittet.
Medelåldern högre än genomsnittet.
Befolkningsökningen mindre än genomsnittet.
Färre högutbildade än genomsnittet.
Färre företag startas än genomsnittet.
Ett sämre företagsklimat än genomsnittet.
Färre lediga hyreslägenheter än genomsnittet.
Färre hus till salu än genomsnittet.
Husen är dyrare än genomsnittet.
Fritidshusen är dyrare är genomsnittet.
Skolorna är sämre än genomsnittet.
Kommunen är sämre på miljöarbete än genomsnittet.
Längre till kollektivtrafik än genomsnittet.
Niondeklassare är mindre nöjda med skolan än genomsnittet.
Längre till skolan än genomsnittet.
Färre har tillgång till bredband än genomsnittet.
Avgifen för bostäders driftskostnad är högre än genomsnittet.
Längre till dagligvaruhandel än genomsnittet.

https://www.nykommun.se/kommun/osthammar

You may also like...