Ungdomsrådet i Östhammars kommun

Ungdomsrådet i kommunen arbetar med de frågor som de unga själva vill driva. Om du är intresserad av att vara med i rådet kan du kontakta ungdomssamordnare Malin Ohlsson.
Här finns kontaktuppgifter

You may also like...