Uppsala Brandförsvar – ”Uppföljning Psykosocial enkät”

Jag mejlade Uppsala kommun 2016-10-13 angående sammanställningen av UBF:s medarbetarenkät. Då fick jag inget svar.
2017-03-17 mejlade jag igen i samma ärende. 2017-03-21 fick jag den offentliga handlingen ”Uppföljning Psykosocial enkät” mejlad till mig. Områden som behandlas i enkäten är följande:
Organisatorisk och social arbetsmiljö, Delaktighet, Påverkan på mitt arbete, Ledarskapet, Samverkan/medverkan, Tydlighet kring rutiner samt Värdegrund:
Uppföljning psykosocial enkät 160831 (2)

You may also like...