Utryckningar i Uppsala län

Jag följer en Facebook-sida som heter Utryckning Uppsala. Den startades år 2001. Polis, Ambulans och Räddningstjänst i Uppsala län.
”Utryckning-uppsala.se visar utryckningsversamheten och händelser i Uppsala Län. Vi visar och informerar också om brand, polis och ambulansfordon.”
Bra, tycker jag, att ta del av stationsarbete från stationer i länet man kanske inte vet så mycket om, som Almunge som visade upp sig för allmänheten senast 10 augusti.
https://www.facebook.com/utryckninguppsala

Brandstationer med egna Facebooksidor finns också. Östhammars brandstation hade tidigare en Facebooksida, men den är borttagen av den enkla anledningen att han som skötte sidan har slutat på stationen och ingen annan hade tid att ta över sidan. Jag ringde en av deltidarna i Östhammar 10 augusti och frågade om det kanske finns någon nu som har tid och lust att öppna en ny Facebooksida för stationen. Den jag pratade med tar med sig önskemålet till nästa stationsmöte. Önska sig kan man ju, så får vi se om det kommer en ny sida.
Öregrunds brandstation har en Facebooksida: ”Här finner man information om aktuella händelser och verksamhet som rör brandförsvaret i Öregrund.”:
https://www.facebook.com/pages/Station-4100-%C3%96regrund-Uppsala-Brandf%C3%B6rsvar/590815157602785
Skyttorps brandstation har en Facebooksida: ”Station 1400 Skyttorp är en brandstation som bemannas av RIB-personal och stationen ingår i Uppsala Brandförsvar.”
https://www.facebook.com/Station1400Skyttorp

You may also like...