Utvärdering Räddningstjänsten i Östhammars kommun

Frågan om den utlovade utvärderingen av Räddningstjänsten i Östhammars kommun ställd på Östhammars kommunhus’ Facebook den 13 oktober 2016

Svar: ”Kommunledningen hälsar att utvärderingen kommer ske under det första kvartalet 2017. När resultatet från utvärderingen är klar kommer det bjudas in till ett öppet samråd. Beslut kommer sedan tas före 30/6-2017.”

Men vem äger definitionen av ”utvärdering”, är en viktig fråga! Vem gör frågor och vem får svara på frågorna?

You may also like...