Vaccination mot covid-19 kan pågå under hela 2021 i Region Uppsala

Region Uppsala, hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler i decemberrapporten:

”Planering och förberedelser pågår inom regionen för vaccinering av hela befolkningen över 18 år. Utgångspunkt för vaccineringen är nationella riktlinjer och rekommendationer. Region Uppsala kommer att följa Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning där personer över 70 år, riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal i första hand ska erbjudas vaccinering. Först därefter ska övriga delar av befolkningen erbjudas vaccin. Det innebär att vaccinationen med största sannolikhet kommer att pågå under hela kommande året.”

– – –

” Vaccinationerna kommer att starta snarast när regionen fått sin första leverans av vaccin och då vaccintillgången kommer vara god kommer alla kunna bli vaccinerade. Då vaccination kommer vara det kanske allra viktigaste verktyget att stoppa den pågående pandemin ser vi fram emot att starta detta viktiga arbete.”

LÄNK: Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport december

You may also like...