Öregrund-Gräsö behöver trygghetsboende!

Seniorval om trygghetsboende:
Trygghetsboende är för äldre som är för friska för äldreboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Termen trygghetsboende kom 2008 så denna boendeform är ny och utbudet fortfarande begränsat. Fler och fler servicehus omvandlas idag till trygghetsboende. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende. Du hyr eller köper din bostad på eget initiativ.
Läs mer om skillnaden mellan trygghetsboende och äldreboende och seniorboende:
http://seniorval.se/bra-att-veta/trygghetsboende
Öregrund/Gräsö behöver alltså trygghetsboende!
Östhammarshems enda trygghetsboende finns i Alunda

You may also like...

1 Response

 1. jan stanje skriver:

  Ja det var ett bra möte.
  Man gör gällande att det inte finns kö för äldreboende? Tala med folk och Du får en annan tanke.Kraven för att få biståndshandläggare att säga ja till äldreboende är för strikta. Du måste vara så dålig att du har en fot i graven.
  Det är inte värdigt Sverige ett av världens rikaste länder att låta gamla sitta ensamma vid måltid få en hemhjälp som tittar in som hastigast och ser att man är vid liv. Även gamla behöver ett socialt och tryggt liv.
  Tillbaks till typen gamla åldershem med eget rum med plats för livskamraten om så önskas flera sällskapsrum för social samvaro. Då spar vi även anhörigas psykiska hälsa som kan kosta sjukskrivningar, personliga problem för barn och barnbarn. När detta påtalas bollar socialnämnden över till politiska beslut och lagkrav. Då är det fel på regelverken och de som bäst kan påtala och ställa krav är socialnämnden och dess personal.
  Jag vet att det sitter ensamma som känner otrygghet och utanförskap. Sanningen är alltså ett det finns ett stort behov av ålderdomshem. Betänk att de som nu är gamla är fostrade med att man skall inte ligga samhället till last och vågar inte för att bli obekväma ställa de krav på samhället de har rätt till.
  Vi skulle få en betydligt bättre välfärd om inte våra skattepengar går i fickorna på börsen till riskkapitalbolag. Valfriheten kan även fungera på kommunal och landstingsägda vårdenheter. Logik är tydligen svårt för våra byråkrater. Kommun och landsting måste bli en bättre arbetsgivare så att personal med hög kompetens vill stanna kvar i deras tjänst. Detta ka utvecklas men blir alltför utrymmeskrävande. JAn Stanje Gräsö