Upprop för att stoppa industritrålningen i Östersjön!

BalticWaters: Idag används inte trål i insjöar just för att fiskare vill undvika risken att ”råka” fiska ner en art så den inte klarar att återhämta sig. BalticWaters anser att Östersjön, med sin unika ekologi och hotade fiskpopulationer, bör betraktas som en insjö och att trålning därför inte ska tillåtas.

Vad är industrifiske?

Med industrifiske menar vi [BalticWaters] det storskaliga fisket som fiskar med båtar större än 24 meter och använder aktiva redskap såsom trål, inte småskaliga kust- eller fritidsfiskare. I dag tar 20 av de största båtarna upp ca 95 procent av den svenska fångsten av sill och skarpsill. Över 90 procent av fångsten går till foderindustrin* (Fångsten mals ner till fiskmjöl som sen används i fiskodling och minkuppfödning).
* Källa: Uppgifter lämnade från Havs- och Vattenmyndigheten.

BalticWaters: Skriv upp dig på vårt upprop för att stoppa industritrålningen! Om politikerna upplever att det finns ett allmänt intresse och engagemang för frågan ökar sannolikheten för att de engagerar sig. Därför är alla röster viktiga.

Skriv på uppropet
Vill du också se ett stopp för industritrålningen i Östersjön? Vad kan vi göra för att få stopp på tragedin? Läs allt på den här webbsida, och längst ner finns länk till ett uppropet: Stoppa industrifisket!
https://balticwaters.org/faq-om-industrifisket-i-ostersjon

You may also like...