Vad var det jag sa’ om sjöboden Ekan?

Där kom det, ja! Om sjöboden Ekan:

”ÖK kollar upp om sjöboden Ekan är privatägd eller kommunägd och vilka planer eller hyresavtal det föreligger för den. SÖ önskar att aktivitetsbaserade företag ska få möjlighet att synas mer i hamnen. SÖ menar även att invånarna i Öregrund bör få vara med att fatta beslut om vilken aktivitet som bör finnas där om den är kommunägd och det finns möjlighet att hyra den.”

ÖK = Östhammars kommun, som inte vet att det är kommunen som äger sjöboden Ekan och att det är Öregrund-Gräsö Konsthantverkarförening som arrenderar den.

SÖ = den nya föreningen som kommunen kommunicerar med, Samarbete Öregrund, kallar föreningen sig, med bl.a. sommarkrögare i styrelsen.
Den här föreningen vet redan att det är Öregrund-Gräsö Konsthantverkarförening som arrenderar Ekan, men verkar ha andra planer för sjöboden ihop med ”ÖK”.

You may also like...