Vad vill du veta om slutförvaret av använt kärnbränsle?

SKB bjöd in till informations- och dialogmöte i SKB-lokalen i Östhammars stad 24 februari. Jag var självklart där tillsammans med många andra som, liksom jag, är intresserade av slutförvaret, av KB3-metoden, ja av allt som hör slutförvaret till. Jag förstår inte varför det finns tomma stolar under sådana här informationsträffar! Hur kan någon inte vara intresserad, undrar jag … Personalen från SKB fick många frågor och det var nog ingen som inte ’vågade’ ställa frågor. Ett riktigt bra möte var det, tyckte jag. Ett bra möte handlar inte om vi är för eller emot slutförvaret eller känner oss osäkra på KB3-metoden och att debattera för eller emot … Ett bra möte handlar om hur det genomförs.
”Finns någon plan B om slutförvaret inte hamnar i Forsmark?”, var en fråga som SKB-personalen fick. Det finns ingen plan B. Och det verkar inte heller finnas någon annan metod än KB3. Jaha, vad ska vi tycka om allt det här då? Varför är det torra berget i Forsmark bra enligt SKB och dåligt enligt miljöorganisationerna? Många frågor, många svar. Vad vill du veta om slutförvaret av använt kärnbränsle?
Grönland handlar nästa tema-träff hos SKB om. En bra idé kan vara att titta på filmen nedan, skriva ner frågor och mejla till SKB innan nästa tema-träff och att du faktiskt deltar. Det bästa är ju att en tema-träff handlar om det vi funderar på och har frågor om.
När du är i Östhammar nästa gång, hämta alla broschyrer och infomaterial som finns hos SKB, läs igenom, skriv ner frågor – mejla dina frågor till SKB: http://www.skb.se Det finns inga dumma frågor! Ös på med frågor!
Håll utkik efter SKB:s nästa annons om tema-träff om Grönland – och var med på träffen!

”Vad händer med slutförvaret om klimatet blir varmare? Eller kallare? Det ska SKB:s program för klimatforskning ge svar på.”

You may also like...