Väg 288 och sträckan Gimo-Börstil

Åtgärdsvalsstudien för Gimo-Börstil beräknas preliminärt vara klar tidig höst 2015.
”En åtgärdsvalsstudie är en metod som grundar sig på dialog. Metoden används i tidigt planeringsskede och ska leda till att vi får transportlösningar som ger större effekt tillsammans.”

Trafikverket 3 juli: Trafikverket genomför nu tillsammans med Länsstyrelsen, Regionförbundet, Kollektivtrafikmyndigheten (UL) och Östhammars kommun en åtgärdsvalsstudie för väg 288, sträckan mellan Gimo-Börstil.
Trafikverket: Åtgärdsvalsstudie Väg 288 Gimo-Börstil

Trafikverket 15 juli: Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder.  I processen som leder fram till åtgärdsval samarbetar vi med aktörer som kommunen, kollektivtrafikmyndighen med flera.
Trafikverket/Väg 288 Gimo-Börstil

You may also like...