Valåret 2021 i Sverige

”Nu e’ hon ute och cyklar” kanske du tänker, för valet i Sverige är först 2022, inte 2021.
Men jodå, det är val till Sametinget 16 maj 2021. Det finns två sätt att rösta på: i vallokal eller via brevröstning.
Det här valet brukar gå ganska obemärkt förbi i media. Och det är ju där vi ’lär’ oss om Sverige och om världen?

Val till Sametinget sker den tredje söndagen i maj vart fjärde år. Och det här med röstkort …
När det är ordinarie val till riksdag, region och kommun i Sverige får alla röstberättigade röstkort skickad till sig. Så går det inte till i valet till Sametinget. Det är de som uppfattar sig som samer och som anmält sig till röstlängden som får röstkort. Anmälan till röstlängden för valet 2021 hade senaste anmälningsdatum 20 oktober 2020.
År 2017 anmälde sig 8 751 personer till röstlängden.

Räcker det med att uppfatta sig som same för att få rösta till Sametinget?
Nej, såklart inte. Du ska ha fyllt 18 år senast på den samiska valdagen och vara svensk medborgare. Med same avses i sametingslagen:
1. gör sannolikt att du har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
2. gör sannolikt att någon av dina föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget, utan att länsstyrelsen därefter beslutat annat.

Om du trots 1-3 inte uppfattar dig som same, då är du inte same. Det är alltså inte staten som bestämmer vem du är – du definierar dig själv. Uppfattar du dig som same och anmäler dig till röstlängden och skrivs in i denna, ser den centrala valmyndigheten till att skicka följande till dig:
* röstkort som tillika är ett ytterkuvert,
* ett valkuvert,
* ett omslagskuvert,
* valsedlar för alla partier som ställer upp i valet.

Sametingets riksdag består av 31 folkvalda ledamöter och nio partier. Plenum (offentliga sammanträden) hålls tre gånger per år. Sametinget har 55 fastanställda tjänstemän på kontoren i Kiruna, Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.
Sametinget är både en statlig myndighet och ett samiskt parlament, med sin parlamentsbyggnad i Kiruna.

Sametinget i Sverige bildades år 1993 med syftet att förbättra samernas möjlighet att utveckla och bevara den samiska kulturen.

Sådär, nu har vi lärt oss lite mer om Sametinget och vad som krävs för att få rösta i det valet.
Här finns länk till Sametinget: Sametinget

Vad ska vi lära oss nu, tycker du?

You may also like...