Hur och var tvättar du bilen?

Gästrike Vatten:
Vårt vatten och vår miljö får betala ett högt pris för varje biltvätt som görs hemma på tomten eller gatan. Rester av olja, tungmetaller och andra miljöfarliga kemikalier sprids till våra vattendrag, sjöar och hav. Dessa ämnen är skadliga både för människor och miljön.
Välj istället att tvätta din bil på en fordonstvätt. De har reningsanläggningar som tar bort mycket av olje- och tungmetallföroreningarna.
LÄS MER HOS GÄSTRIKE VATTEN: VAR RÄDD OM VÅRT VATTEN

Var rädd om vårt vatten – tvätta bilen i biltvätt! from Gävle kommun on Vimeo.

You may also like...