Varför Trafikverket inte vill flytta färjeläget söderut i Öregrund?

Vill man veta något, så får man ta reda på det, helt enkelt. Jag ville veta varför Trafikverket inte vill gå vidare med åtgärden att flytta färjeläget i Öregrund söderut, samtidigt som även de ojar sig över mängden trafik över torget. Jag ville ha ett mer utvecklande svar.

SVAR:

”Trafikverket och Region Uppsala kom fram till i åtgärdsvalsstudien att åtgärden inte uppfyllde det transportpolitiska målet att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Kostnaderna är väsentligt större än nyttan för den regionala trafiken, eftersom kön av bilar endast flyttas till en ny väg.

Nyttan av att få bort trafiken från de centrala delarna av Öregrund bedömdes som något som kan både vara bra eller dåligt för orten och att det därför är en kommunal fråga om kommunen ska bygga en väg till ett nytt färjeläge. Om kommunen skulle komma fram till att de tänker bygga en ny väg till ett annat läge för färjelinjen måste en utredning genomföras för att klarlägga om en flytt är genomförbar. Bärigheten för vägen [alltså torget och ut mot färjan] är något som Trafikverkets underhållsavdelning har ansvaret för att bevaka och är inte en fråga som har hanterats i åtgärdsvalsstudien.”

Den 3 april 2019 bjöd Östhammars kommun in allmänheten till dialog i rådhussalen i Öregrund. Proppfullt med folk minns jag att det var. Flera av oss Öregrundsbor hade läst åtgärdsvalsstudien som Trafikverket hänvisar till i svaret ovan, och ville diskutera den. Studien publicerades i november 2018. Inte en enda representant från kommunen hade läst åtgärdsvalsstudien innan de bjöd in till möte i Öregrund. De lovade sammanställa hela den kommunala dialogturnén och publicera digitalt. Inget hände. Då kom kommunen på att de innan sammanställning även skulle besöka befolkningen på landsbygden. Sedan skulle det bli en sammanställning. Inget har hänt … ingen sammanställning över mötet i Öregrund eller övriga tätorter i kommunen. Året efter (2020) turnerade kommunen på landsbygden och har lämnat tre minnesanteckningar efter sig, från Ekeby, Valö och Söderön:
Dialogturné 2020

LÄNKAR:
Dialogturné 2019, Öregrund
Bristande anslutning till färjeläget i Öregrund

Min favoritlösning är att behålla nuvarande färjeläge med en mindre färja för fotgängare, cyklister, sjukresebuss, utryckningsfordon. Bygg ett till färjeläge söderut för fordonstrafik/personbilar/ utryckningsfordon för att avlasta torget, som vilar på sjöbotten med fyllningsmassor och aldrig var tänkt för den mängd trafik som torget tar emot nu. Vägbanan efter Jakten mot sjöboden Ekan lutar mer och mer neråt vattnet. Helt omöjligt för den som t.ex. kör manuell rullstol att hålla emot i lutningen, och när jag går där känns det ibland som benen behöver olika längd.

____________________________________

Inbjudan till dialogmötet som var 3 april 2019

Dialogturné 2019, Öregrund

Dialogturné 2019 – Kom och träffa företrädare för våra verksamheter och prata om det Du tycker är viktigt.

Ta tillfället att ställa frågor om skola, bostäder, landsbygdsstöd, omsorg, samhällsbyggande, kollektivtrafik, slutförvarsarbetet eller något annat
som du undrar över. Vi pratar gärna om såväl stora frågor som små.

Alla synpunkter är viktiga för oss. Plats: Biblioteket, Rådhusgatan 8.

You may also like...