20 färre invånare i Östhammars kommun mellan 2021 och 2022

Källa: Kommunen i siffror, SCB

SCB/Kommunen i siffror: Östhammars kommun:
År 2000 – 21 733 invånare
År 2001 – 21 842 invånare ger + 109
År 2002 – 21 872 invånare ger + 30
År 2003 – 21 741 invånare ger – 131
År 2004 – 21 738 invånare ger – 3
År 2005 – 21 608 invånare ger – 130  
År 2006 – 21 435 invånare ger -173
År 2007 – 21 421 invånare ger – 14
År 2008 – 21 434 invånare ger + 13  
År 2009 – 21 391 invånare ger – 43  

År 2010 – 21 373 invånare ger – 18
År 2011 – 21 387 invånare ger + 14
År 2012 – 21 262 invånare ger – 125
År 2013 – 21 352 invånare ger + 90
År 2014 – 21 374 invånare ger + 22
År 2015 – 21 563 invånare ger + 189
År 2016 – 21 822 invånare ger + 259   
År 2017 – 21 927 invånare ger + 105
År 2018 – 22 048 invånare ger + 121  
År 2019 – 22 250 invånare ger + 202
År 2020 – 22 251 invånare ger + 1
År 2021 – 22 364 invånare ger + 113
År 2022 – 22 344 invånare ger – 20

You may also like...