Vilka skydd har de gamla sjöbodarna och byggnaderna vid Hamntorget i Öregrund?

Obs! Det här inlägget kommer att uppdateras när jag får svar från Upplandsmuseet på frågor jag mejlade 11 oktober 2021.
………………………………..

UNT 10 augusti 2005:
Storbrand i Öregrund tog en bit kulturhistoria

………………………………..

Alla sjöbodar och övriga byggnader vid hamnen är märkta med C. Några är märkta med k och några är märkta med q. Det finns även R på en bodarna (R står för fornlämning).
Vad innebär de här märkningarna?

C
Miljövärde. Lokalt intresse. Kan till exempel skyddas genom PBL 8:14 och 8:17 § (underhållskrav, varsamhetskrav).

k
Ett litet k betecknar att byggnaden har kulturhistoriska värden som ska tas till vara. Du måste ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag när du vill göra ändringar. Vad det innebär preciseras genom bestämmelser som står i detaljplanen och kan till exempel ange vilken färg en byggnad får ha eller hur fönstren får se ut.

q
Litet q är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan. Ett litet q innebär att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får förvanskas. Det kan till exempel vara rivningsförbud eller att den befintliga utformningen och detaljer ska bibehållas. Bestämmelser i detaljplanen kan reglera sådant som vanligtvis inte är bygglovspliktigt, exempelvis interiörer eller hur underhåll ska utföras.

R
Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet. De kan till exempel utgöras av boplatser, gravfält, gruvor, kvarnar, kulturlager i medeltida städer. I kulturmiljölagen anges vad som är en fornlämning och därmed omfattas av lagskyddet.
Det är enligt lagen förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering, eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.

BYGGNADERNA I ORDNINGSFÖLJD

SERVICEHUSET, FISKARNAS HUS OCH BÅTKLUBBENS LOKAL
Märkning C och k

RESTAURANG BRIGGEN
Den enda krogen/restaurangen som äger marken som uteserveringen står på.
Märkning C och q

”LEUFSTADIUS”
Märkning C och q

HAMNKROGEN BRYGGAN
Märkning C och k

BOJABÄS
Märkning C och q samt R

SLUPEN
Märkning C och q

KÖTTBODEN/SOMMARGRILLEN
Märkning C och k

JAKTEN
Märkning C och q

TURISTBYRÅN
Märkning C och k

TERRASSEN
Märkning C och k

SJÖBODEN EKAN
Märkning C och q

Det är denna karta jag använt som källa.You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *