Vill Östhammarsborna ha en sämre räddningstjänst? Skulle inte tro det!

Fantastiskt att Uppsala brandförsvar och Östhammars kommuns ledamöter i räddningsnämnden tänker sig att boende i Östhammars tätort vill anmäla sitt intresse för att arbeta som RIB (räddningstjänst i beredskap) så att stationen i Östhammar inte längre ska vara bemannad kvällar, nätter och helger. Detta ska vara genomfört i september 2014.

Fortfarande har ingen av våra ledmöter i den gemensamma räddningsnämnden förklarat det storslagna med att ersatta erfarna brandmän med nyutbildad RIB-personal.
Två nyutbildade RIB till stationen i Östhammar har redan hoppat av (en sa’ upp sig och en har övertalats till att ta tjänstledigt i stället för att säga upp sig).

Ledamöter från Östhammars kommun i räddningsnämnden hävdar att kraven för rekryteringen till heltid och RIB ser likadana ut – lögn! Varför hävda en lögn som sanning när det går att kontrollera!
UBF (Uppsala brandförsvar) om rekrytering: De tester som utförs på beredskapsanställda skiljer sig ifrån heltidsanställda. Detta beror på att urvalet är mycket mindre samt svårigheten att rekrytera, då man bör ha sitt arbete och sin bostad på orten som behöver beredskapsbrandmän”.
Länkar pdf Uppsala brandförsvar:
UBF Rekrytering brandman heltid
UBF Rekrytering brandman RIB

”Prova-på-kväll på Östhammars brandstation” den 12 mars: ”Vill du utmana dig själv? Vill du göra en viktig insats och arbeta som Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) i Östhammar? Brandförsvaret vill gärna träffa dig – kvinna eller man – som vill prova på hur det kan vara att ett ha utvecklande uppdrag.”
Läs mer om detta utvecklande uppdrag hos Östhammars kommun/Prova-på-kväll

Tidigare blogginlägg:

You may also like...