Region Uppsala: ”Virusets förmåga att sprida sig och leva kvar i samhällskroppen är starkare än vi kunde tro”

Mikael Köhler, T.f. Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Uppsala:

”I ett tidigt läge av sjukdomen sa jag att det som är sanning ena dagen är en förbannad lögn nästa dag, tyvärr har jag blivit allt för sannspådd i detta uttalande. Virusets förmåga att sprida sig och leva kvar i samhällskroppen är starkare än vi kunde tro. Smittan kan sprida sig trots symtomfrihet, smittan kan finnas hos patienter trots upprepad provtagning med negativt resultat. Sjukdomsbilden visar sig vara betydligt bredare än vi först trodde, från helt symtomfritt bärarskap av viruset till en mycket uttalad och långdragen, möjligen permanent, skadebild. I sin mest uttalade form (förutom döden) noteras långdragen nedsatt muskelsvaghet, undernäring, spridda blodproppar, mental och psykisk påverkan. Vi har nog ännu inte sett alla följder av sjukdomen på individnivå, så vi måste fortsätta ha stor beredskap för att ställa om vården mot helt nya utmaningar.”

Behovet av semester för regionens personal är större än någonsin tidigare, inte enbart ur ett rättighetsperspektiv utan särskilt betydelsefullt är behovet för återhämtning så vården även fortsättningsvis kan hantera den stora utmaning som pandemin utgör.

Läs hela texten: I kallelsen, Vårdstyrelsens sammanträde 26 maj

You may also like...