Mästarkursen med GoYoga börjar 28 februari (anmälan senast 26 februari) Värva en vän ger 50 % kursavgift

GoYoga Öregrund:

ÄNTLIGEN! Nu, min vän, är det din tur! Din tur att höja dig över dig själv och de mentala gränser som hindrar dig från att bli ditt bästa jag. Dags nu att fördjupa och utveckla de fantastiska yoga-kunskaper du redan har etablerat.

YOGA handlar inte ’bara’ om att yoga på en matta. Det är bara en av Yoga-metodens åtta delar. Yoga handlar även om hur du ser på dig själv och ditt ansvar för hur du mår, hur du bemöter andra människor och hanterar relationer och situationer. Hur tolkar du t.ex. en medmänniskas aggressivitet? Vad händer om du bemöter vänligt i stället för att ”ge tillbaka med samma mynt”? Den här typen av frågor och svar ryms inom Yogan.  

YOGA-METODENS ÅTTA DELAR handlar den här mästarkursen om. Samtliga åtta delar hör ihop och finns redan i dig, men kanske som gömda skatter. Stress och oro kan göra det svårt att hitta och vårda de inre skatterna. Vad skulle hända om alla människor i hela världen började leta i sitt inre efter de gömda skatterna? En fredligare värld!

KURSEN BESTÅR AV ÅTTA DELAR. Den första delen heter Moral och följs av delarna Disciplin, Yogaställningar, Andning, Självbehärskning, Koncentration, Meditation och Upplysning.
Varje del består av ett antal kurstillfällen. Delen Moral innehåller fem kurstillfällen, där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper om Icke-våld, Sanning, Icke-stjäla, Avhållsamhet, Icke-girighet.

SYFTET MED KURSEN är att du får verktyg som höjer dig i tanke, ord och handling, och att du med ny energi och nya insikter om dig själv kan inspirera andra i din närhet. Vid kursstart är du redan en fantastisk människa – efter kursen har du upptäckt ännu fler skatter inom dig och blir en ännu större tillgång för en fredligare värld för att du vill hålla fred med dig själv.

KURSSTART – KURSAVSLUTNING: Söndag 28 februari – Söndag 28 mars, 2021 (5 söndagar à 3 timmar)

KURSMATERIAL: Arbetsbok med texter och övningar

MÖTESFORM: Online på Zoom

PRIS Del 1 MORAL: 3 100 kronor per deltagare.
Värva en vän = 50 % kursavgift.

SENASTE ANMÄLNINGSDAG: 26 februari

KURSANSVARIG: Anna Göransson, GoYoga.

ANMÄL DIG BUMS TILL KURSEN HÄR:
Anna Göransson, GoYoga, Öregrund, Öregrund – Bokadirekt

You may also like...