Author: admin

0

HELA inre hamnen ligger inom fornlämning Börstil 142:1

Jag kommunicerar med Polisen (ordningslagen) och med Upplandsmuseet (riksintresse, kulturmiljö) just nu om Östhammars kommuns utbyggnad av Öregrunds inre hamn. Får tydlig information från båda myndigheterna.Fick post från Upplandsmuseet med utskrifter rörande R (fornlämningar)...

0

Skrivelse om riksintresset Öregrund

Jag hittade denna skrivelse i kommunens diarium och som jag kopierar: Riksintresset Öregrund Den gamla stadskärnan i Öregrund är klassat av regering och riksdag som riksintresse för kulturminnesvård. ”miljön kring hamnen karaktäriseras av en...

0

Nytt, nytt, nytt hos Magasin19

Magasin19, Hamntorget, har öppet torsdagar-lördagar. Följ info och nyheter på butikens Instagram: (@magasin19) • Foton och videoklipp på Instagram (Psssst … Jag funderar redan nu på vad Magasin19 kommer att ha i sin julgran...

0

Årskurs 6 skolorna i Östhammars kommun: Betygspoäng per ämne juni 2020

Under skolorna visas antal elever.Under antal elever visas genomsnittlig betygspoäng.1 prick betyder att data saknas.2 prickar betyder färre än 10 elever (sekretess). Elevernas genomsnittliga betyg omräknat till poäng Den genomsnittliga betygspoängen beräknas för elever som fått betyg A-F.  Betygssteg F ger 0 poäng E ger 10 poäng  D ger 12.5 poäng C ger 15 poäng B ger 17.5 poäng  A ger 20 poäng Den högsta möjliga betygspoängen är 20 poäng. Den lägsta är 0 poäng i respektive ämne....

0

Tallparken varje dag året om

På Skolgatan blåser det alltid, alltid, alltid. Vid klipporna i Tallparken var det inte heller särskilt inbjudande idag – men dit ska jag varje dag, året om!Vackert på vägen dit och vackert på plats.

0

Facit bildtävlingen Med öga för detaljer

Stort tack till er som var med i bildtävlingen Med öga för detaljer. Tävlingen pågick 16 september – 7 oktober 2021.Vinnarna kontaktas på torsdag 14 oktober.Tävlingskommittén: Hans Lindström, Eva Andersson och Yvonne A-Pettersson.Kontaktperson för...

0

Skön söndag i Öregrund

”Tyvärr” så dör inte Öregrund efter sommaren. Men det är så man ”ska” säga. I helgen har det talats spanska och engelska i Öregrund – och även svensktalande turister är här, förstås. Kul att...