Permanent ungdomsgård i Öregrund – borde vi ha

Östhammars kommuns/Ung Fritids tidigare försök med att driva ungdomsgård i Öregrund fungerade inte. För få besökare och försöken lades ner. Då vände sig ungdomsgården till åldersspannet årskurs 7 upp till 20 år. Vad har 13-åringar och 20-åringar gemensamt? Jag tror det var där det sprack.
Jag fortsätter streta på med att Kultur- och fritidsnämnden, kanske ihop med Barn- och utbildningsnämnden, öppnar en permanent ungdomsgård i Öregrund för barn som går i årskurserna 4-6. Jag vet verkligen inte hur många barn som går i de årskurserna eller om de ens vill ha en ungdomsgård att besöka någon kväll eller några kvällar i veckan.

Äldre ungdomar (högstadiet, gymnasiet) som bor i Öregrund besöker Storbrunns ungdomsgård i Östhammar. Men barn i mellanstadiet vill nog också ha någonstans att ”hänga” och kanske till och med bygga något tillsamman på hemmaplan.

You may also like...