Aktiva låntagare i Östhammars kommuns folkbibliotek

Idag ’hänger’ jag på KOLADA i Jämföraren.
Har vi slutat läsa böcker i Östhammars kommun? Nästan sämst i hela Sverige. Ett bibliotek på varje tätort i vår kommun och med generösa öppettider. Även lördagsöppet testas nu.

Med aktiva låntagare avses de som under året utfört minst en transaktion.
Bäst i Sverige är Bjurholms kommun: 434
Sämst i Sverige är Älvsbyns kommun: 145
Östhammars kommun: 160

Bjurholms kommun är i och för sig Sveriges minsta kommun med bara 2 432 invånare.

Blå pil är Östhammars kommun (år 2018). Avser endast folkbibliotek (ej skolbibliotek).
Antal aktiva låntagare på biblioteket dividerat med antal invånare totalt 31/12, multiplicerat med 1000.

You may also like...