Att bo vid havet är att ständigt födas på nytt

Ludvig (Lubbe) Nordströms första kapitel i boken Denna flugiga värld (1941) har rubriken ”Stockholm-Öregrund”. Det är en loggbok, och när sällskapet anländer till Öregrund, sjövägen förstås, förklarar Nordström varför man ska bo vid havet.

Ingenting annat är likt detta, därför kan ingenting ersätta havet, inte skogen, inte slätten, ty den är stelnad, inte fjällen, ingenting. Havet är urlivet och livets eviga urbild, där och endast där föds man ständigt på nytt.


Lubbe Nordström skriver även om när han fick ett brev från England. På kuvertet: ”Ludvig Nordström, Öregrund”, för det visste ju alla att Öregrund var synonymt med Sverige, efter ”Oregrund Iron”.

Boken finns på Öregrunds bibliotek. Läs och skratta. Kul bok!

You may also like...