Endast måndagar på biblioteket funkar för Öregrundsbor som slutar jobba klockan 16

Östhammars kommun har beslutat att Öregrunds bibliotek ska ha färre öppettider och när det är öppet ska det inte vara öppet lika länge som tidigare. Märkligt att det inte går att hitta något beslut om det här, varken hos Kutur- och fritidsnämnden eller i kommunens diarium. Någon tjänsteman som fick en ”lysande idé”?
Så, Öregrundsbor som arbetar, vilket de flesta gör, kan besöka biblioteket endast måndagar då det är öppet till … ta-taaaaa … klockan 18!
Stängt tisdagar och torsdagar. Öppet till 16 onsdagar och fredagar.

Under pandemin stängde kommunen alla bibliotek i kommunen. Inte ens jag trodde att just Öregrundsborna skulle behöva ligga på för vanliga öppettider när biblioteken öppnade igen. Men jodå, det blev som en dam jag träffade utanför biblioteket sa’: ”Nu ska du se att kommunen stänger biblioteket helt och hållet!” Inte riktigt helt avvecklat ännu. (Men bibliotek är ingen turistattraktion, så …)

När det har varit öppet på biblioteket reagerade jag på att den härliga atmosfär vi haft där tidigare, när Anna-Lena Jorlin Lindgren arbetade där, är helt borta. Kalt och kallt och med depåer av bråte som ska bort. Bråten hämtades först efter att låntagare klagade på att det var stökigt. Kommunens motto verkar vara att medborgare som inte klagar får skylla sig själva: ”Vi gör inget om ni inte klagar.”
Öregrunds bibliotek – Biblinord

You may also like...