Kungliga bibliotekets raggningstips för giftaslystna unga män

Kungliga biblioteket 19 november: ”I dag gör vi alla ungkarlar en tjänst och bjuder på raggningstips från 1878.
För vem önskar sig inte sig en i alla afseenden god, älskvärd och förståndig hustru?”

Så här bör en man bete sig för att vinna var kvinnas ynnest:

1. Var seriös
”Allvar och värdighet i uppträdandet, hvilket dock aldrig må förefalla tvunget, utgöra det förnämsta och varaktigaste rekommendations brefvet för en ung man. Häftiga gestikulationer, högljudda yttranden, oskickliga rörelser, oästetiska grimaser, komma alltid att illa upptagas.”

2. Var inte en besserwisser
”Man bör inhemta kunskaper och derpå grunda eget omdöme, men aldrig föra det opåkalladt till torgs. Då man har skäl anse sig hafva rätt, bör man ej blindt frångå sin åsigt, utan vidhålla den, men också låta andras gälla hvad de kunna.”

3. Sluta följa trender
”Aldrig låte man sig obetänksamt hänföras af entusiasm för någon person eller sak, än mindre må man hyckla en sådan hänryckning, blott för att följa modet åt. Dagens afgudar stupa lika så hastigt som de uppdukit, och deras beundrare och försvarare inse för sent med rysning, att de hafva gjort sig löjliga.”

4. Sluta skämta
”Aldrig bör man nedlåta sig till narraktig rolighetsmakare i ett sällskap. Tokeriet kan visserligen vid vissa tillfällen vinna bifall, men Pajazzo’n sjelf blir ringaktad.”

5. Välj en!
”Slutligen må man ej betyga sin hyllning för flera fruntimmer på en gång, på samma ställe och på samma sätt, ifall man är hugad att vinna enderas tycke eller företräde. ”

Hela boken ”Tilförlitliga anvisningar och råd för giftaslystna unga män som önska sig en i alla afseenden god, älskvärd och förståndig hustru” finns digitaliserad på Libris: http://libris.kb.se/bib/1598378

You may also like...