Östhammars kommun marknadsför bio i Östhammar men inte i Öregrund

Som om inte Bio Storbrunn har egna kanaler att marknadsföra sig på? Östhammars kommun har valt att marknadsföra biofilmer endast på Storbrunn, men inte biofilmer på Öregrundsbiografen.
Skit, tycker jag, att lyfta upp den ena biografen men inte den andra.
På den här kanalen marknadsför Östhammars kommun bl.a. bio i Östhammar:
Uppleva & Göra Östhammars kommun | Facebook

You may also like...