Category: Allmän information

0

Öregrunds vårdcentral evakueras till Östhammar

Konsekvenser av skyfallet 10 augusti 2021Skyfall orsakar översvämningar i Öregrund | SVT Nyheter Öregrunds vårdcentral, Praktikertjänst 18 november 2021: Nu är det klart för att Öregrunds vårdcentral tillfälligt evakueras till fd Korttidsenheten i Östhammar,...

HELA inre hamnen ligger inom fornlämning Börstil 142:1

Jag kommunicerar med Polisen (ordningslagen) och med Upplandsmuseet (riksintresse, kulturmiljö) just nu om Östhammars kommuns utbyggnad av Öregrunds inre hamn. Får tydlig information från båda myndigheterna.Fick post från Upplandsmuseet med utskrifter rörande R (fornlämningar)...

Försäljning av Östhammars stadsnät

Från dokument med diarienummer KS 2021-289:Högsta instans där ärendet ska behandlas: Kommunstyrelsen (alltså inte kommunfullmäktige) ”Det finns i dagsläget två seriösa intressenter på Östhammars stadsnät som vardera gett indikativt bud på stadsnätet. För att...