Category: Allmän information

0

Visit Roslagen i konkurs

Pressmeddelande, Visit Roslagen 17 maj 2024: Trots intensiva försök att rädda bolaget kan styrelsen inte längre ta ansvar för bolagets fortsatta drift då bolaget hamnat på obestånd. Styrelsen har därför nu lämnat in en...

Valborgsbad i Öregrund

Nu kan alla badglada i kallt vatten kliva ner och upp på badstegen, som är på plats fr.o.m. 30 april. Skulle kanske vara en bra idé att badstegen är på plats varje år 30...

Vad är HÅLLBAR turism?

Spännade att läsa om Kanarieöarnas befolkning (och kringliggande öar och platser) och deras protester mot icke hållbar turism. Här är en av artiklarna:‘My misery, your paradise’: Canary Island residents say mass tourism is at...

Tummen upp och ner i Östammars kommun

Nykommun.se: Vi jämför Sveriges alla kommuner efter kriterier som är viktiga för dig, exempelvis skatter, bostäder, företagsklimat och jobbmöjligheter. Vi hjälper dig hitta den kommun som möter dina livsbehov, både när det gäller bostad...

Färre födslar i Öregrunds-området

År 2017 föddes 22 barn i Öregrund.…………………………………………………………År 2018 föddes så här många/få barn iÖregrund: 15Gräsö: 1Söderby: 3= 19 barn År 2019 föddes så här många/få barn iÖregrund: 11Gräsö: 3Söderby: 1= 15 barn År 2020...

Briggen Tre Kronor AB försatt i konkurs

Briggen Tre Kronor AB: Det är med stor förstämning som styrelsen i Briggen Tre Kronor AB tvingas meddela att en ansökan om konkurs har inlämnats till Stockholms Tingsrätt.Situationen har uppkommit till följd av extremt...

Den sista sillen i Östersjön

Beståndet och fångsterna av sill i centrala Östersjön har minskat med 80 procent sedan 1990-talet.  Mellan 2021 och 2022 slutade över 100 svenska småskaliga båtar att fiska i Östersjön, ett tapp på en fjärdedel...