Category: Allmän information

Tummen upp och ner i Östammars kommun

Nykommun.se: Vi jämför Sveriges alla kommuner efter kriterier som är viktiga för dig, exempelvis skatter, bostäder, företagsklimat och jobbmöjligheter. Vi hjälper dig hitta den kommun som möter dina livsbehov, både när det gäller bostad...

Färre födslar i Öregrunds-området

År 2017 föddes 22 barn i Öregrund.…………………………………………………………År 2018 föddes så här många/få barn iÖregrund: 15Gräsö: 1Söderby: 3= 19 barn År 2019 föddes så här många/få barn iÖregrund: 11Gräsö: 3Söderby: 1= 15 barn År 2020...

Briggen Tre Kronor AB försatt i konkurs

Briggen Tre Kronor AB: Det är med stor förstämning som styrelsen i Briggen Tre Kronor AB tvingas meddela att en ansökan om konkurs har inlämnats till Stockholms Tingsrätt.Situationen har uppkommit till följd av extremt...

Den sista sillen i Östersjön

Beståndet och fångsterna av sill i centrala Östersjön har minskat med 80 procent sedan 1990-talet.  Mellan 2021 och 2022 slutade över 100 svenska småskaliga båtar att fiska i Östersjön, ett tapp på en fjärdedel...

Polisens sammanfattning av Båtveckan 2023

POLISOMRÅDE UPPSALA 7 AUGUSTI 2023 ”Båtveckan i Öregrund har varit intensiv för polisen och flera händelser har hanterats. Det som har stuckit ut under båtveckan i Öregrund är framförallt ungdomsfylleriet och att det har...

Turister med benen i kors i Öregrund

Status på de allmänna toaletterna under påsken och under alla helger som inte räknas till sommar, som är den enda årstiden som erkänns i Öregrund av Östhammars kommun: Tallparken: stängdVästerhamn: stängdFärjeläget: stängdVid Sven Persson-hallen:...