Category: Allmän information

Dina skattepengar till Östhammars kommun

Skattekollen finns på Östhammars kommuns webb och är ett snabbt och fiffigt sätt att ta reda på vart skattepengarna tar vägen. Kopierat från Östhammars kommunwebb: ”Du som bor i Östhammars kommun betalar 21,69 % i skatt på...

Covid-19 Vaccinationsplan Region Uppsala

Här kan du läsa regionens vaccinationsplan. som godkändes 28 december:LÄNK: Covid-19 Vaccinationsplan Region Uppsala ”Den nationella planen har fungerat som utgångspunkt för framtagandet av den regionala planen för vaccination mot covid-19. Eftersom både kunskapsläget...

Corona-restriktioner för Öregrunds gym

Östhammars kommun 12 november:”Obs! Öregrunds gym omfattas från 12/11 av restriktioner för allmänheten. Gymmet som sådant kan fortsättningsvis användas men möjlighet till att använda omklädningsrum samt duschmöjligheter försvinner 07:30-15:00 måndag till fredag, till följd...

Nytt om väg 288 Gimo-Börstil

Jag läser ”Trafikdirektörens rapport”, oktober 2020 (Region Uppsala) om bl.a. väg 288 Gimo-Börstil. Texten jag citerar börjar på sidan 6 ”I samband med Trafikverkets arbete med vägplanen har Region Uppsala i egenskap av regional...

Mervärdesavtalet

SKB om mervärdesavtalet: ”Ambitionen med mervärdesprogrammet är att bidra till att skapa goda förutsättningar att bo, driva verksamhet och etablera sig i Östhammars och Oskarshamns kommuner.Det är till allas nytta. Men för SKB:s del...

Pressmeddelande från miljöorganisationerna angående Östhammars kommuns förberedelser kring vetobeslut om kärnbränsleförvarsansökan

Citat Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning ”Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss), Östhammars Naturskyddsförening och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har förstått att Östhammars kommun förbereder det så kallade vetobeslutet om kärnbränsleförvarsansökan. Beslut är planerat att tas på...

P-förbudet på Rådhusgatan

Varför är det p-förbud på Rådhusgatan vid Vårdcentralen mot biblioteket?Svar från Östhammars kommun:”Beslutet om parkeringsförbud på Rådhusgatan är taget för att höja trafiksäkerheten för gångare och cyklister. Det är även en åtgärd vi tagit...