Category: Allmän information

0

Resultat Kyrkovalet 2021

På den här sidan kommer preliminära och slutliga resultat att visas:Valresultat – Kyrkovalet (svenskakyrkan.se) Direkt efter att vallokalerna stängts påbörjas arbetet med att räkna rösterna (den så kallade preliminära sammanräkningen). Detta går till på...

Försäljning av Östhammars stadsnät

Från dokument med diarienummer KS 2021-289:Högsta instans där ärendet ska behandlas: Kommunstyrelsen (alltså inte kommunfullmäktige) ”Det finns i dagsläget två seriösa intressenter på Östhammars stadsnät som vardera gett indikativt bud på stadsnätet. För att...

Info för er som är intresserade av Öregrunds hamn

I Östhammars kommuns diarium hittade jag dokument KS-2021-150, som jag citerar: Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Avdelning 3 Mål nr. 3670-21, Östhammars kommun, ansökan om förlängd genomförandetid, komplettering av ansökan. Östhammars kommun har förelagts...

Algblomning (cyanobakterier) vid Gräsö

Länsstyrelsen Västerbotten 9 juli 2021:Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV) har idag fått in en rapport om en misstänkt algblomning i Östhammars kommun, vid Mårtensboda på Gräsö. ICBV bedömer att det troligtvis rör sig om...

Ansök om torghandelsplats i Öregrund

Vill du ansöka om torghandelsplats i Öregrund? ”Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan”. ”Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller...