Category: Allmän information

Corona-restriktioner för Öregrunds gym

Östhammars kommun 12 november:”Obs! Öregrunds gym omfattas från 12/11 av restriktioner för allmänheten. Gymmet som sådant kan fortsättningsvis användas men möjlighet till att använda omklädningsrum samt duschmöjligheter försvinner 07:30-15:00 måndag till fredag, till följd...

Nytt om väg 288 Gimo-Börstil

Jag läser ”Trafikdirektörens rapport”, oktober 2020 (Region Uppsala) om bl.a. väg 288 Gimo-Börstil. Texten jag citerar börjar på sidan 6 ”I samband med Trafikverkets arbete med vägplanen har Region Uppsala i egenskap av regional...

Mervärdesavtalet

SKB om mervärdesavtalet: ”Ambitionen med mervärdesprogrammet är att bidra till att skapa goda förutsättningar att bo, driva verksamhet och etablera sig i Östhammars och Oskarshamns kommuner.Det är till allas nytta. Men för SKB:s del...

Pressmeddelande från miljöorganisationerna angående Östhammars kommuns förberedelser kring vetobeslut om kärnbränsleförvarsansökan

Citat Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning ”Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss), Östhammars Naturskyddsförening och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har förstått att Östhammars kommun förbereder det så kallade vetobeslutet om kärnbränsleförvarsansökan. Beslut är planerat att tas på...

P-förbudet på Rådhusgatan

Varför är det p-förbud på Rådhusgatan vid Vårdcentralen mot biblioteket?Svar från Östhammars kommun:”Beslutet om parkeringsförbud på Rådhusgatan är taget för att höja trafiksäkerheten för gångare och cyklister. Det är även en åtgärd vi tagit...

Betygsätt gästhamnarna i Öregrund och Östhammar

Här kan båtgäster betygsätta gästhamnen i Öregrund och gästhamnen i Östhammar. Länk: Båtsidan: Öregrund Länk: Båtsidan: Östhammar Vattenskoteråkare i Öregrunds gästhamn är inte populära hos båtfolk: ”Ni måste få bukt med vansinnesåkningen på vattenskotrar...

Ny hamnvärd för gästhamnen

Öregrunds gästhamn och Östhammars gästhamn har i år samma hamnvärd. Östhammars kommun har arrenderat ut hamnarna till Magnus Eriksson. Mer info kommer inom kort på kommunens webb.

Tierp + Knivsta + Älvkarleby = Östhammar

Finns här någon som har en idé om varför Östhammars kommun har fler bekräftat covid-19-smittade medborgare än vad kommunerna Tierp, Älvkarleby och Knivsta har tillsammans? Östhammars kommun: 95 Kommunerna Tierp + Älvkarleby + Knivsta...

Född, död, in- och utflyttad i Östhammars tätorter 2019

Östhammars kommuns tätorter och glesbygd/landsbygd 2019. Källa SCB.Ligger i storleksordning efter ”FÖRÄNDRING”. GLESBYGD/LANDSBYGD:Födda: 72Inflyttade: 595Döda: 52Utflyttade: 547FÖRÄNDRING: 68 ÖSTHAMMARFödda: 50Inflyttade: 362Döda: 50Utflyttade: 302FÖRÄNDRING: 60 GIMO:Födda: 27Inflyttade: 242Döda: 31Utflyttade: 218FÖRÄNDRING: 20 ÖREGRUND:Födda: 8Inflyttade: 120Döda: 12Utflyttade:...

Obemannad livsmedelsbutik i Hargshamn

Hur går det till att driva en obemannad livsmedelsbutik? Inte en aning. Men Lifvs Scandinavia AB har ansökt om att få göra det i Hargshamn, och Bygg- och miljönämnden bedömer att den föreslagna åtgärden...