Category: Barn & Ungdomar

”Klicken med vänner” i Tallparken

Är det här ett samarbete med Östhammars kommun och/eller Tallparkens Vänner? Bra och roligt i alla fall. Jag gick förbi fem ”klickar” igår, kanske finns det fler …De färgglada figurerna har siktet inställt på...

Färre födslar i Öregrunds-området

År 2017 föddes 22 barn i Öregrund.…………………………………………………………År 2018 föddes så här många/få barn iÖregrund: 15Gräsö: 1Söderby: 3= 19 barn År 2019 föddes så här många/få barn iÖregrund: 11Gräsö: 3Söderby: 1= 15 barn År 2020...