Category: Barn & Ungdomar

Färre födslar i Öregrunds-området

År 2017 föddes 22 barn i Öregrund.…………………………………………………………År 2018 föddes så här många/få barn iÖregrund: 15Gräsö: 1Söderby: 3= 19 barn År 2019 föddes så här många/få barn iÖregrund: 11Gräsö: 3Söderby: 1= 15 barn År 2020...