Category: Bibliotek och Kultur

Kultur- och fritidsnämndens beslut om Öregrunds bibliotek

Kultur- och fritidsnämndens beslut om Öregrunds bibliotek, § 58:protokoll-kultur–och-fritidsnamnden-6-oktober-2022.pdf Öppettiderna för Öregrunds bibliotek är nu återställt till samma tider som i våras. Inga förändringar av bibliotekens öppettider görs i avvaktan på den pågående tillgänglighetsutredningen....

Hans Lindströms nya konstböcker ”KÅNST”

Hans Lindströms nya konstböcker ”KÅNST”

Öregrundskonstnären Hans Lindström har nu nytryckta konstböcker till försäljning. Böckerna heter ”Kånst” (2018) med konst 1975-2018, och ”Kånst 2” (2019). Böckerna kostar 100 kronor/styck och finns att köpa direkt av Lindström: havet43@gmail.com Porto för...