Category: Öregrunds avveckling

Öregrund saknar hejaklack

Öregrund saknar hejaklack

Hur många Facebook-grupper finns det egentligen med medlemmar som vill ”sätta Öregrund på kartan”. Upplysning: Öregrund har varit stad sedan år 1491 och behöver ingen hjälp med att hamna på kartan! Det blir tydligt...

Socialnämnden om Tallparksgården

Socialnämnden om Tallparksgården

På sidorna 28-33 kan du läsa om Tallparksgården i Socialnämndens sista protokoll med de ledamöter nämnden haft 2014-2018. Bland annat detta: ”Socialnämnden motsätter sig kommunstyrelsens beslut angående upphävande av beslutet (KS § 203/2017-10-31) om...

Öregrunds motverkare

Öregrunds motverkare

Att motverka Öregrunds positiva utveckling för permanentboende är att gruppa ihop sig med dem som tycker att Öregrund är så värdelöst att staden endast duger till sommarturister och fritidsboende. Det är därför det inte...