Category: Öregrunds avveckling

Öregrund saknar hejaklack

Öregrund saknar hejaklack

Hur många Facebook-grupper finns det egentligen med medlemmar som vill ”sätta Öregrund på kartan”. Upplysning: Öregrund har varit stad sedan år 1491 och behöver ingen hjälp med att hamna på kartan! Det blir tydligt...

Socialnämnden om Tallparksgården

Socialnämnden om Tallparksgården

På sidorna 28-33 kan du läsa om Tallparksgården i Socialnämndens sista protokoll med de ledamöter nämnden haft 2014-2018. Bland annat detta: ”Socialnämnden motsätter sig kommunstyrelsens beslut angående upphävande av beslutet (KS § 203/2017-10-31) om...