Category: Öregrunds-Gräsös historia

Snickarglädjen vid Rådhusgatan

Javisst är det fastigheten med f.d. Öregrunds Järn & Färg! Öregrunds Hembygdsförening:”SNICKARGLÄDJE VID RÅDHUSGATAN Vi ska inte gå tillbaka till alla som i tur och ordning ägt huset. Vi börjar i stället med sjökapten...

Öregrunds historiska sjöbodar

Öregrunds Hembygdsförening ”Äldre foto troligtvis från 1890-talet på Öregrunds fiskehamn. Sjöbodarnas namn från vänster:Kvarteret Skonaren (2 bodar),Kvarteret Fregatten (3 bodar),Briggenoch Barken.” Det finns sjöbodar som fattas Öregrunds hamn!

Ångbåtskajen i Öregrund stod klar år 1901

Öregrunds Hembygdsförening: https://www.facebook.com/oregrundshembygdsforening Ångbåtskajen i Öregrund under byggnad. Stod klar år 1901 till en kostnad av 50 646 kronor, varav 26 600 erhållits i statsbidrag. Arbetsledare var mekaniken C F Andersson från Stockholm som...

Om dödsolyckan vid klockstapeln år 1906

Öregrunds Hembygdsförening: ”Den 26 juli år 1906 påbörjades sprängningen av brunnen på Klockarhöjden invid klockstapeln.Arbetsledaren hette Alfred Jansson, boende på Vintergatan, hade fått i uppdrag av Magistraten att med en medhjälpare utföra sprängningen. Under...

Öregrunds Sprithandelsbolag

Öregrunds Sprithandelsbolag

Sockerdricka och vichyvatten kunde man köpa av Öregrunds Sprithandelsbolag. I alla fall år 1907 som den här fakturan är daterad till. Faktura till dåtidens Tallparksförening. Kul att läsa alla verifikationer till Tallparksföreningen, som planterade...

De första bussarna i Öregrund

De första bussarna i Öregrund

Öregrunds första buss-station (ja, jag stavar med tre s!) sägs ha installerats i den nuvarande bodlängan på en privat tomt i korsningen Hamngatan/Västergatan. Kanske var det en inofficiell station? I Gösta Öbergs arkiv på...