Category: Öregrunds-Gräsös historia

Öregrunds historiska sjöbodar

”Äldre foto troligtvis från 1890-talet på Öregrunds fiskehamn. Sjöbodarnas namn från vänster:Kvarteret Skonaren (2 bodar),Kvarteret Fregatten (3 bodar),Briggenoch Barken.” Det finns sjöbodar som fattas Öregrunds hamn! De som finns kvar har inte ens fått...

Greven av Öregrund

Fragment från Öregrunds historia. År 1561 skänkte Erik XIV Öregrund till greve Per Brahe d.ä. Men, Brahe var inte nöjd och bytte Öregrund mot Visingsö. – – – Redan nu förebådades instiftandet av grevevärdigheten,...

Öregrunds symboler (uppdaterad)

De ankare som finns placerade på olika ställen i Öregrund visar Öregrunds historia. Ett ankare står på miljöstationen och ska repareras. Fyrskeppet Västra Banken visar stadens historia. Hamnområdet är en stadsdel och ett kulturmiljöområde...

Snickarglädjen vid Rådhusgatan

Javisst är det fastigheten med f.d. Öregrunds Järn & Färg! Öregrunds Hembygdsförening:”SNICKARGLÄDJE VID RÅDHUSGATAN Vi ska inte gå tillbaka till alla som i tur och ordning ägt huset. Vi börjar i stället med sjökapten...

Ångbåtskajen i Öregrund stod klar år 1901

Öregrunds Hembygdsförening: https://www.facebook.com/oregrundshembygdsforening Ångbåtskajen i Öregrund under byggnad. Stod klar år 1901 till en kostnad av 50 646 kronor, varav 26 600 erhållits i statsbidrag. Arbetsledare var mekaniken C F Andersson från Stockholm som...

Om dödsolyckan vid klockstapeln år 1906

Öregrunds Hembygdsförening: ”Den 26 juli år 1906 påbörjades sprängningen av brunnen på Klockarhöjden invid klockstapeln.Arbetsledaren hette Alfred Jansson, boende på Vintergatan, hade fått i uppdrag av Magistraten att med en medhjälpare utföra sprängningen. Under...

Öregrunds Sprithandelsbolag

Öregrunds Sprithandelsbolag

Sockerdricka och vichyvatten kunde man köpa av Öregrunds Sprithandelsbolag. I alla fall år 1907 som den här fakturan är daterad till. Faktura till dåtidens Tallparksförening. Kul att läsa alla verifikationer till Tallparksföreningen, som planterade...