Category: Politik

Är Östhammars kommun tyngd av flyktingmottagande?

“Man hjälper folk i nöd. Man hjälper folk som flyr, för fan. Punkt.”  (Johan Rheborg)………………………………… Jag har ’hängt’ på Migrationsverket webb en stund idag. Efter att jag avslutade både Facebook och Instagram slipper jag ta...

Barn mellan 0-3 år är totalt värdelösa!

”Barn mellan 0-3 år är ju totalt värdelösa!” Lyssna och lär av Malte när han snackar välfärd. Eller vad snackar han om egentligen? Humor är en bra metod för att få människor att tänka några...

Förslag: Stäng av del av Västergatan i Öregrund

Förslag skickat till Östhammar Direkt 20 december 2023:”Det är dags att stänga av Västergatan i Öregrund: den korta sträckan förbi hembygdsgården bör stängas av för biltrafik från maj till oktober, då det är snöfritt....

Den sista sillen i Östersjön

Beståndet och fångsterna av sill i centrala Östersjön har minskat med 80 procent sedan 1990-talet.  Mellan 2021 och 2022 slutade över 100 svenska småskaliga båtar att fiska i Östersjön, ett tapp på en fjärdedel...

Höjning av VA-taxans brukningsavgift 2024 i Östhammars kommun

I Tekniska utskottets ärendelista 19 september:KS-2023-40 ”ÄrendebeskrivningI Östhammar Vatten AB:s uppdrag som VA-huvudman ingår att bereda och lämna förslag på ändringar av VA-taxans nivå. Kommunfullmäktige i Östhammar beslutar om nivån för VA-taxan. Detta ärende...

Konsulten som ska utveckla Öregrund

”På plats i Öregrund för uppdraget att ta fram en ortsutvecklingsstrategi.” skriver konsulten som ska utveckla Öregrund. Jag undrar vem han kommunicerar med. Öregrundsrådet som har året-runt-perspektiv för boende? Eller kommunicerar konsulten med krögarföreningen?...

”Hummelfjärdens rekreationsområde har medelhöga och låga natur- och friluftsvärden” om du frågar Östhammars kommun

Kommunen anser att Hummelfjärdens rekreationsområde har medelhöga och låga natur- och friluftsvärden. Sidan 114 i ÖP:Pågående översiktsplanering – Östhammars kommun (osthammar.se) Allt har med attityd att göra! Attityden folket i kommunhuset har mot Öregrund....