Category: Politik

Synpunkter på Östhammars kommuns Särskilda boenden (SÄBO)

I ärendelistan/kallelsen för socialnämnden  6 april, sidan 102:kallelse-och-foredragningslista-socialnamnd-6-april-2022.pdf Kopierad text från dokumentet. EDSVÄGEN 16 – ÖSTHAMMAR (6 negativa synpunkter 2021)Edsvägen 16 är det boendet som fått flest negativa synpunkter. Synpunkterna rör boendets bemanning –...

Synpunkter på Östhammars kommuns hemtjänst per område

I ärendelistan/kallelsen för socialnämnden  6 april, sidan 101:kallelse-och-foredragningslista-socialnamnd-6-april-2022.pdf Kopierad text från dokumentet: HEMTJÄNSTEN ALUNDA (9 negativa synpunkter)I synpunkterna avseende hemtjänsteområde Alunda som haft det högsta antalet inkomna synpunkter under 2021. Alunda hade även för...

Var ska SKB bygga fler slutförvar?

Hör du till gruppen som tror att det är fritt fram för fler kärnkraftverk nu när regeringen/miljödepartementet sa’ ja till slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark? Fakta: det som SKB ansökte om och som...

Vi leker harmoni i Östhammars pajaskommun

22 januari 2022Nu avvecklas Gräsö förskola. Det är för få barn i förskolan. Det har heller inte skapats möjligheter för ökad inflyttning till Gräsö. Kommunen leker Svälta Räv med kustområdet som ska användas till...

Ostkustens Framtid (OF) om uteserveringar

Surfa in på Ostkustens Framtids webb, välj där Mandatlöften valet 2022 och läs hittills publicerade mandatlöften: ostkustensframtid.se Mandatlöfte: Sommarkrogar – regler1) Uteserveringar ska inte avskärma sig med golv, väggar och fasta tak.2) Uteserveringar ska...