Category: Politik

0

29/11 sammanträder Regionstyrelsen

”Regionstyrelsen utses av regionfullmäktige och kan liknas vid en regering. Styrelsen arbetar med att leda och samordna det löpande arbetet inom Region Uppsala, samt ha uppsikt över övriga styrelser och nämnder. Regionstyrelsens 19 ledamöter...

0

29/11 sammanträder kommunstyrelsen

Här finns sammanträdeshandlingar Till skillnad från fullmäktigemötena är kommunstyrelsens möten inte öppna för allmänheten. Däremot är tjänstemän i kommunen ofta föredragande. Förtroendevalda i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ”regering”. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomi och för...

I Östhammars kommun ska bara 30 % av invånarna vara nöjda

Jag läser protokollet från Östhammars kommunstyrelse 25 oktober 2022. Under rubriken 3.4 Östhammars kommun ska vara tillgänglig och öppen för medskapande utifrån besökares, invånares och företagares behov läser jag på sidan 55 att kommunen...

De nya kommunalråden i Östhammars kommun

Beslut i kommunfullmäktige 18 oktober 2022: Antal kommunalråd ska vara två mot tidigare tre. Majoritetsråd: Fabian Sjöberg, Moderaterna, valdes till finanskommunalråd.Fabian Sjöberg – Östhammars kommuns förtroendevalda Oppositionsråd: Lisa Norén, Socialdemokraterna, valdes till oppositionsråd.Lisa Norén...

Tidöavtalet för mandatperioden 2022-2026

För den som vill ta del av vad Tidöavtalet innehåller (63 sidor) finns avtalet att läsa hos bl.a. Liberalerna. ”Överenskommelse för Sverige” tidoavtalet-overenskommelse-for-sverige-slutlig.pdf Tjänstemannaansvar ska införasTillsätt en särskild utredare med uppdraget att lägga fram...

Synpunkter på Östhammars kommuns Särskilda boenden (SÄBO)

I ärendelistan/kallelsen för socialnämnden  6 april, sidan 102:kallelse-och-foredragningslista-socialnamnd-6-april-2022.pdf Kopierad text från dokumentet. EDSVÄGEN 16 – ÖSTHAMMAR (6 negativa synpunkter 2021)Edsvägen 16 är det boendet som fått flest negativa synpunkter. Synpunkterna rör boendets bemanning –...

Synpunkter på Östhammars kommuns hemtjänst per område

I ärendelistan/kallelsen för socialnämnden  6 april, sidan 101:kallelse-och-foredragningslista-socialnamnd-6-april-2022.pdf Kopierad text från dokumentet: HEMTJÄNSTEN ALUNDA (9 negativa synpunkter)I synpunkterna avseende hemtjänsteområde Alunda som haft det högsta antalet inkomna synpunkter under 2021. Alunda hade även för...

Var ska SKB bygga fler slutförvar?

Hör du till gruppen som tror att det är fritt fram för fler kärnkraftverk nu när regeringen/miljödepartementet sa’ ja till slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark? Fakta: det som SKB ansökte om och som...