Category: Politik

0

30 km/h i Öregrunds stadskärna fr.o.m. 4 juni

Fr.o.m. fredag 4 juni (t.o.m. vilket datum?) sänks hastigheten för fordonstrafiken från 50 km/h till 30 km/h i Öregrunds stadskärna. Tekniska utskottet tar beslut om det den 11 maj. På väg 1100 som övergår...

Fler företag ger inte mer skatt till kommunen

Åsa Lindstrand (OF) gör ett försök att förklara för allmänheten att mängden företag inte går hand i hand med ökade skatteintäkter till den kommun där företagen finns.Läs Åsas inlägg om Företagens skatt:Åsa Lindstrand –...

Vattenbristen i kommunens kustområde

Jag ställde en VA-fråga relaterad till vattenbristen i kommunens kustområde i förra webbsändningen från Östhammars kommun/Tillväxt Östhammar. Se frågorna nedan: ”När VA är på agendan nästa videosändning skulle i alla fall jag uppskatta om...

+1 invånare i Öregrund januari-juni 2020

Roligare än så blev det inte … bara +1 invånare i Öregrund under första halvåret 2020.Hur det gick för övriga tätorter och för glesbygden kan du se på Ostkustens Framtids webb: ostkustensframtid.se Wow för...

God dag, är detta ett efterfrågat läge?

Jag läser ikapp protokoll på Östhammars kommunwebb. I ksau:s protokoll från 23 februari 2021 läser jag det här om kommunens (*) tillväxtstrategi: ”En grundläggande utgångpunkt är att satsningar genomförs där de också skapar största...

”Vi måste se sammanhangen”

Med tillåtelse från Peter Robsahm att publicera hans inlägg på bloggen: VI MÅSTE SE SAMMANHANGEN ”Det finns en orsak varför KKK hyllar Trump. Det finns en orsak varför SD står på Trumps sida. Om...