Category: Politik

Välgrundad kritik mot Öregrunds gästhamn

Jag hittade följande mejl i kommunens diarium – från båtturist till Östhammar Direkt: ”HejKontaktar er för att återkoppla angående gästhamnen i Öregrund, och vår vistelse där den 6-7 aug i år.Efter en veckas segling...

Nu är det NOG med pajaserier i Östhammars kommunhus!

Jag föreslår att du innan du läser vidare här först läser det här inlägget:Medborgarsynpunkt: Öregrunds kulturmiljö är inget särintresse! Medborgarsynpunkt: Öregrunds kulturmiljö är inget särintresse! Kommunalrådet Jacob Spangenbergs (C, med ”närodlad politik”) respons på...

Upphandling av verksamhet för turism i Östhammars kommun

Högsta instans för beslut i det här ärendet är kommunstyrelsen.KSAU 2021-06-22 CITAT:Turismverksamhet 2022-2025 (Alt. 1) Politisk viljeriktning för turismverksamhet Den nuvarande fysiska turistbyråverksamheten ska succesivt under kommande fyra års period ställas om till att...

Simhallens bassäng i Östhammar byggs över med golv

Citerat från Dnr KS-2021-374Kommunstyrelsens arbetsutskott För att förhindra accelererande förfall planeras dessa renoveringar genomföras under sommar/höst 2021. Från de avsatta medlen för detta planeras även en ombyggnation av den numera nedlagdabassängdelen. Tanken är att...

Ostkustens Framtid (OF) om uteserveringar

Surfa in på Ostkustens Framtids webb, välj där Mandatlöften valet 2022 och läs hittills publicerade mandatlöften: ostkustensframtid.se Mandatlöfte: Sommarkrogar – regler1) Uteserveringar ska inte avskärma sig med golv, väggar och fasta tak.2) Uteserveringar ska...

Fler företag ger inte mer skatt till kommunen

Åsa Lindstrand (OF) gör ett försök att förklara för allmänheten att mängden företag inte går hand i hand med ökade skatteintäkter till den kommun där företagen finns.Läs Åsas inlägg om Företagens skatt:Åsa Lindstrand –...

Vattenbristen i kommunens kustområde

Jag ställde en VA-fråga relaterad till vattenbristen i kommunens kustområde i förra webbsändningen från Östhammars kommun/Tillväxt Östhammar. Se frågorna nedan: ”När VA är på agendan nästa videosändning skulle i alla fall jag uppskatta om...