Category: Politik

0

Vad vill ditt parti med Öregrunds F-6-skola?

Idag den 27 mars 2020 är sista datum för partierna i Östhammars kommunfullmäktige att svara på frågan i forumet ”Fråga politiken”. Frågan: Vad vill ditt parti med Öregrunds F-6-skola? (Frågan är riktad till samtliga partier...

Öregrunds skola och ”särskilt stöd”

2019-08-20 kom den här anmälan in till Skolinspektionen. Grund för utredning: Särskilt stöd2020-03-13 kom ett beslut i ärendet: HM har vidtagit tillräckliga åtgärder. HM = huvudmannen, alltså Östhammars kommun. Väldigt lång utredningstid, tycker jag. Antingen har huvudmannen rättat till...

Om slutförvar av använt kärnbränsle

Citat MKG 5 mars 2020: I en s.k. lagrådsremiss den 5 mars 2020 föreslår regeringen lagändringar som rör statens ansvar för vissa kärnavfallsfrågor. Regeringen föreslår att det slutliga ansvaret för ett geologiskt slutförvar och...

Är kommunerna Norrtälje och Östhammar tvillingar?

De här ”medborgardialogerna” som Östhammars kommun bjuder in till. Jag läser inbjudan till medborgardialogen på Gräsö 6 maj. Här är Östhammars kommuns frågeställningar: * Hur kan vi tillsammans förbättra förutsättningarna för boende och företagande...

Parodi Medborgardialog

Dags för dig att hasa iväg på medborgardialog? Det är ju så ”värt” att bidra till förändringar i den här kommunen. Vem vet? Kanske får du stå med som ”skolutvecklare” i marginalen i Tillväxtgalans...

Vi leker harmoni i Östhammars pajaskommun

Magstarkt att FÖRST avveckla Gräsö Skärgårdsskola och SEDAN ta de här frågorna med sig på ”dialogturné” till Gräsö Gård den 6 maj: Kommunens frågeställningar till Gräsö: * Hur kan vi tillsammans förbättra förutsättningarna för...

De osexiga VA-frågorna

Är det A:et i Avlopp som får politiker och medborgare att bli avtända? Finns inget sexigt med vatten och avlopp. Möjligtvis vatten. Men avlopp går bort. Jag läste en forskningsrapport i morse till frukosten....

Stor omorganisation i Östhammars kommunhus

Östhammars kommunhus har i dagsläget fem förvaltningar:Barn- och utbildningsförvaltning (BUN)Kultur- och fritidsförvaltningSamhällsbyggnadsförvaltningSocialförvaltningTeknisk förvaltning(samt Kommunledningsförvaltning) Dessa fem ska omorganiseras till en (1) förvaltning med tre sektorer:BildningOmsorgSamhälle Kommunfullmäktige i juni 2019 gav förvaltningen i uppdrag att...

Kommunstyrelsen föreslår sommarfest

Jag citerar från ksau:s ärendelista 11/2, sidan 13, punkt 11: Attraktiv arbetsgivare, SommarfestFörslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en sommarfest vartannat år med start 2020. Vidare föreslås att det anslås 100 kr/medarbetare årligen...

Definition av kommunanställdas bisysslor

Jag läser ksau:s ärendelista för sammanträde 11 februari, sidan 4 punkt 3: Yttrande över revisionsrapport Granskning av kommunens hantering och kontroll av anställdas bisysslor På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG granskat kommunens hantering...

UNT-intervju med Ostkustens Framtid

Jag passade på att ta en bild på Anna, ny på UNT-redaktionen i Östhammar, då Åsa Lindstrand intervjuades om Ostkustens Framtids politik. OF ställer upp i valet till Östhammars kommunfullmäktige 2022.Håll utkik efter intervjun...

P-böter

Det här om p-böter i Öregrund sommartid. Här kommer information: P-böter i Öregrund år 2018: Juni 85 st. Juli 184 st. Augusti 146 st. P-böter i Öregrund år 2019: Juni 84 st. Juli 289...

Ingen ungdomsgård i kustområdet

I Östhammars kommuns inland (Alunda, Gimo, Österbybruk, Östhammar) finns fyra ungdomsgårdar, en på varje ort. Kustområdet är stort, men här i Öregrund-Gräsö finns ingen ungdomsgård. Hur kommer det sig?

Var i kommunbudgeten finns kustområdet?

Du känner till Östhammars kommuns fyra strategiska mål? Varje mål har ett antal indikatorer. De fyra målen har tillsammans 12 indikatorer. 1. En attraktiv och växande kommun. 2. En hållbar kommun. 3. En lärande kommun. 4. En öppen...

Avtalet mellan TEMAB och Östhammar Vatten

Avtalet mellan TEMAB och Östhammar Vatten

Är du intresserad av att läsa avtalet mellan TEMAB och Östhammar Vatten? Avtalet handlar om leverans av vatten från Tierps kommun/Örbyhus till Östhammars kommun/Österbybruk/Alunda. Kommunstyrelsens ärendelista för sammanträde består av 370 sidor denna gång...

Påverka det nya trafikförsörjnings-programmet

Påverka det nya trafikförsörjnings-programmet

Viktigt! Viktigt! Viktigt! Remiss- och samrådstid för det nya trafikförsörjningsprogrammet i vårt län är från december 2019 till 29 februari 2020. För fastboende i Östhammars kommuns skärgård är det besvärligt – minst sagt! Vi...

Vad händer med förskolan på Gräsö?

Vad händer med förskolan på Gräsö?

Jag läser protokollet från Barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om nedanstående punkter: − Under december kommer en redovisning av resultaten i grundskolan. Generellt är resultaten något bättre, jämfört med föregående...