Category: Politik

Ostkustens Framtid (OF) om uteserveringar

Surfa in på Ostkustens Framtids webb, välj där Mandatlöften valet 2022 och läs hittills publicerade mandatlöften: ostkustensframtid.se Mandatlöfte: Sommarkrogar – regler1) Uteserveringar ska inte avskärma sig med golv, väggar och fasta tak.2) Uteserveringar ska...

”Gökas” det för lite i Öregrund?

Jag kikade runt i Barn- och utbildningsnämndens ärendelista för sammanträde 11 november. Alla beslut får konsekvenser – varför skulle man annars ta beslut, liksom? Jag scrollade fram till Barnomsorgskö och prognos 2021 … Vilka...

Fler företag ger inte mer skatt till kommunen

Åsa Lindstrand (OF) gör ett försök att förklara för allmänheten att mängden företag inte går hand i hand med ökade skatteintäkter till den kommun där företagen finns.Läs Åsas inlägg om Företagens skatt:Åsa Lindstrand –...

Välgrundad kritik mot Öregrunds gästhamn

Jag hittade följande mejl i kommunens diarium – från båtturist till Östhammar Direkt: ”HejKontaktar er för att återkoppla angående gästhamnen i Öregrund, och vår vistelse där den 6-7 aug i år.Efter en veckas segling...

Nu är det NOG med pajaserier i Östhammars kommunhus!

Jag föreslår att du innan du läser vidare här först läser det här inlägget:Medborgarsynpunkt: Öregrunds kulturmiljö är inget särintresse! Medborgarsynpunkt: Öregrunds kulturmiljö är inget särintresse! Kommunalrådet Jacob Spangenbergs (C, med ”närodlad politik”) respons på...

Upphandling av verksamhet för turism i Östhammars kommun

Högsta instans för beslut i det här ärendet är kommunstyrelsen.KSAU 2021-06-22 CITAT:Turismverksamhet 2022-2025 (Alt. 1) Politisk viljeriktning för turismverksamhet Den nuvarande fysiska turistbyråverksamheten ska succesivt under kommande fyra års period ställas om till att...