Category: Politik

0

Fråga Politiken i Östhammars kommun

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att deras öppna sammanträden ska börja klockan 13 i stället för som tidigare klockan 18. Det innebär att de medborgare som arbetar inte kan ställa frågor till Allmänhetens frågestund...

0

Höjning av VA-taxans brukningsavgift 2024 i Östhammars kommun

I Tekniska utskottets ärendelista 19 september:KS-2023-40 ”ÄrendebeskrivningI Östhammar Vatten AB:s uppdrag som VA-huvudman ingår att bereda och lämna förslag på ändringar av VA-taxans nivå. Kommunfullmäktige i Östhammar beslutar om nivån för VA-taxan. Detta ärende...

Konsulten som ska utveckla Öregrund

”På plats i Öregrund för uppdraget att ta fram en ortsutvecklingsstrategi.” skriver konsulten som ska utveckla Öregrund. Jag undrar vem han kommunicerar med. Öregrundsrådet som har året-runt-perspektiv för boende? Eller kommunicerar konsulten med krögarföreningen?...

”Hummelfjärdens rekreationsområde har medelhöga och låga natur- och friluftsvärden” om du frågar Östhammars kommun

Kommunen anser att Hummelfjärdens rekreationsområde har medelhöga och låga natur- och friluftsvärden. Sidan 114 i ÖP:Pågående översiktsplanering – Östhammars kommun (osthammar.se) Allt har med attityd att göra! Attityden folket i kommunhuset har mot Öregrund....

Lek på Frösåkershallens tak

Lek på Frösåkershallens tak

Östhammars kommun bör åtgärda de brister som gör att barn enkelt kommer upp på taket till Frösåkershallen. Kommunen känner till det här – men inget händer. Där står en stege för att komma vidare...

Bygg vad fan ni vill utan bygglov och avgifter

Jag har länge varit av den åsikten att Öregrunds hamnområde, riksintresse, kulturmiljöområde ska tvångsförvaltas av någon bättre myndighet än Östhammars kommun. Nästan varje dag syns nya bevis för att Östhammars kommun är den sämsta...

Kommunens kontrollköp av tobak under tre dagar i april 2023

Offentlig handling Dnr BMN-2023-265Informationsärende: Rapport från Miljöenheten avseende kontrollköp av tobak under perioden 3 april till och med 5 april 2023: Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden tar del av rapporten. Ärendebeskrivning Bygg-och miljönämnden...

Turister med benen i kors i Öregrund

Status på de allmänna toaletterna under påsken och under alla helger som inte räknas till sommar, som är den enda årstiden som erkänns i Öregrund av Östhammars kommun: Tallparken: stängdVästerhamn: stängdFärjeläget: stängdVid Sven Persson-hallen:...

Josefine Nilsson föreslår medborgarbudget på Gräsö

Tidigare blogginlägg om medborgarbudget i Östhammars kommun:Öregrundarbloggen: Medborgarbudget i Östhammars kommun?Åsa Lindstrand: Medborgarbudgeten som försvann Dnr KS-2023-189Motion daterad 1 mars 2023 av Josefine Nilsson (C) till Östhammars kommunfullmäktige: MEDBORGARBUDGET I ÖSTHAMMARS KOMMUNMedborgarbudget är ett...

Om väg 288 mellan Gimo och Börstil

KS-2023-154, Tekniska utskottet, kopierat från ärendet, sammanträde 7 mars 2023: Medfinansieringsavtal för länsväg 288, Gimo-Börstil Förslag till beslutKommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av förslag till avtal. ÄrendebeskrivningPlaneringen av den sista sträckan för länsväg...

Upprustning av Sunds badplats (äntligen!)

Dnr KFN-2023-20 Kopierat från Kultur- och fritidsnämndens kallelse 23/2: Upprustning av Sunds badplats Förslag till beslutKultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att rusta upp badplatsen, med motiveringen att badplatsen är viktig för kommunens...

Ny ordning i kommunhuset med ny politisk majoritet

Så här fungerade det förut: tjänstemän fick egna idéer om det ena och det andra och bollade sina idéer med majoritetens (S+C) kommunalråd. Den ordningen har tagits bort av den enkla anledningen att även...

Östhammars kommuns ekonomiska utfall 2022

Text från ärendelistan kommunstyrelsens sammanträde 31 januari: Årsredovisning 2022 – Kommunstyrelsen, från sidan 74: Kommunstyrelsen, exklusive finanserna, uppvisar ett negativt resultat om -18,5 Mnkr fördelat på de olika sektorerna enligt nedan: Sektor Verksamhetsstöd uppvisar...

Kommunstyrelsen säger upp överenskommelsen med Östhammarshem

Ska kommunstyrelsen jaga ut krigsflyktingar från Östhammarshems lägenheter? Punkt 15 i kallelsen för kommunstyrelsenkallelse-kommunstyrelsens-arbetsutskott-24-januari-2023.pdf (osthammar.se) Förslag till beslut Kommunstyrelsen säger upp överenskommelsen med Östhammarshem, avseende förtur i ordinarie bostadskö för nyanlända och kvotflyktingar. Förvaltningen...

Brukarbedömning 2022 SÄBO – Tallparksgården toppar

SÄBO = särskilt boende äldreomsorg.Brukarbedömningen för boende på Östhammars kommuns SÄBO:n finns publicerad här: Jämföraren – Kolada Mycket nöjd, eller Ganska nöjd: 1. Tallparksgården Öregrund 100 %2. Olandsgården Alunda 89 %3. Olandsgården CD2 Alunda...