Category: Politik

Kommunstyrelsen föreslår sommarfest

Jag citerar från ksau:s ärendelista 11/2, sidan 13, punkt 11: Attraktiv arbetsgivare, SommarfestFörslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en sommarfest vartannat år med start 2020. Vidare föreslås att det anslås 100 kr/medarbetare årligen...

Definition av kommunanställdas bisysslor

Jag läser ksau:s ärendelista för sammanträde 11 februari, sidan 4 punkt 3: Yttrande över revisionsrapport Granskning av kommunens hantering och kontroll av anställdas bisysslor På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG granskat kommunens hantering...

UNT-intervju med Ostkustens Framtid

Jag passade på att ta en bild på Anna, ny på UNT-redaktionen i Östhammar, då Åsa Lindstrand intervjuades om Ostkustens Framtids politik. OF ställer upp i valet till Östhammars kommunfullmäktige 2022.Håll utkik efter intervjun...

P-böter

Det här om p-böter i Öregrund sommartid. Här kommer information: P-böter i Öregrund år 2018: Juni 85 st. Juli 184 st. Augusti 146 st. P-böter i Öregrund år 2019: Juni 84 st. Juli 289...

Ingen ungdomsgård i kustområdet

I Östhammars kommuns inland (Alunda, Gimo, Österbybruk, Östhammar) finns fyra ungdomsgårdar, en på varje ort. Kustområdet är stort, men här i Öregrund-Gräsö finns ingen ungdomsgård. Hur kommer det sig?

Var i kommunbudgeten finns kustområdet?

Du känner till Östhammars kommuns fyra strategiska mål? Varje mål har ett antal indikatorer. De fyra målen har tillsammans 12 indikatorer. 1. En attraktiv och växande kommun. 2. En hållbar kommun. 3. En lärande kommun. 4. En öppen...

Avtalet mellan TEMAB och Östhammar Vatten

Avtalet mellan TEMAB och Östhammar Vatten

Är du intresserad av att läsa avtalet mellan TEMAB och Östhammar Vatten? Avtalet handlar om leverans av vatten från Tierps kommun/Örbyhus till Östhammars kommun/Österbybruk/Alunda. Kommunstyrelsens ärendelista för sammanträde består av 370 sidor denna gång...

Påverka det nya trafikförsörjnings-programmet

Påverka det nya trafikförsörjnings-programmet

Viktigt! Viktigt! Viktigt! Remiss- och samrådstid för det nya trafikförsörjningsprogrammet i vårt län är från december 2019 till 29 februari 2020. För fastboende i Östhammars kommuns skärgård är det besvärligt – minst sagt! Vi...

Vad händer med förskolan på Gräsö?

Vad händer med förskolan på Gräsö?

Jag läser protokollet från Barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om nedanstående punkter: − Under december kommer en redovisning av resultaten i grundskolan. Generellt är resultaten något bättre, jämfört med föregående...

Nakenbadet i Tallparken avvecklas

Nakenbadet i Tallparken avvecklas

Citerat från ärendelistan Kultur- och fritidsnämnden, som sammanträder 28 oktober. PUNKT 7, SIDAN 11 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nakenbaden vid Tallparken avvecklas. Ärendebeskrivning En del av Tallparken i Öregrund är...

På väg mot världens sämsta lokalsamhälle

På väg mot världens sämsta lokalsamhälle

Med den här motiveringen avvecklar Östhammars kommun/Socialnämnden glesbygdsfärdtjänst: Eftersom det saknas krav på att erbjuda glesbygdsfärdtjänst och ingen annan kommun erbjuder en motsvarande service anser nämnden att tjänsten ska avvecklas för att den service...

”Jag vet vem du är”

”Jag vet vem du är”

Den här var det första ljudet i mina öron denna regniga morgon … Livevideo inspelad på Teater Uno i Göteborg 9 februari 2018. Stort tack till alla medverkande, tillsammans förändrar vi världen!

Företagsklimatet i Östhammars kommun

Den 24 september släpps årets ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner: https://www.foretagsklimat.se Placeringar Östhammars kommun: År 2010 plats 179 År 2011 plats 171 År 2012 plats 178 År 2013 plats 192 År 2014...

Klimatet heter INTE Greta!

Klimatet heter INTE Greta!

Klimatet kallas klimatet. That’s it! Bara klimatet! Men media och politiker har döpt klimatet till ”Greta Thunberg” som om det vore en person att debattera mot, att vinna mot. Som om klimatet vore ett...

Först skolnedläggning – sedan medborgardialog

Först skolnedläggning – sedan medborgardialog

”Fantastisk” kommun det här, eller hur? Först tar kommunstyret och kommunfullmäktige beslut om att avveckla Gräsö Skärgårdsskola. Därefter åker de på dialogturné till Gräsö: ”Möt politiker och tjänstemän Under vårvintern 2019 planerades och genomfördes...

SCB:s Medborgarundersökning 2019

SCB:s Medborgarundersökning 2019

Östhammars kommun deltar i SCB:s Medborgarundersökning 2019. Senast deltog endast 43 % av de som fick enkäten i Östhammars kommun. Pinsamt dålig uppslutning. Varför? Ingen idé, eller vad? Om du fått enkäten – fyll...

Parkering framför entrén till Sjöboden Ekan

Parkering framför entrén till Sjöboden Ekan

Eftersom det inte är p-förbud framför entrén till konstnärsföreningen Sjöboden Ekan, tänker sig somliga att då måste det ju vara okej att parkera framför entrén. Någon som sett p-rutor här? Det finns inga! Om...