Category: Utbildning – Kurser – Arbete

Årskurs 6 skolorna i Östhammars kommun: Betygspoäng per ämne juni 2020

Under skolorna visas antal elever.Under antal elever visas genomsnittlig betygspoäng.1 prick betyder att data saknas.2 prickar betyder färre än 10 elever (sekretess). Elevernas genomsnittliga betyg omräknat till poäng Den genomsnittliga betygspoängen beräknas för elever som fått betyg A-F.  Betygssteg F ger 0 poäng E ger 10 poäng  D ger 12.5 poäng C ger 15 poäng B ger 17.5 poäng  A ger 20 poäng Den högsta möjliga betygspoängen är 20 poäng. Den lägsta är 0 poäng i respektive ämne....

Nybyggnad matsal Frösåkersskolan

Citerat (med språkliga märkligheter) från kallelse Tekniska utskottet 26 januari 2021: Nybyggnad matsal FrösåkersskolanFörslag till beslutKommunstyrelsen beslutar att bygga ny matsal till Frösåkerskolan inom befintlig budget förNya skolan. Ärendebeskrivning”I projekt för Nya skolan så...

Gräsö skolas fyrprojekt

Gräsö skolas fyrprojekt

Gräsö skola (F-3) är medlem i Skärgårdsskolor i Nätverk. På nätverkets blogg visar skärgårdsskolorna med text och bild vad de arbetar med. Gräsö  skola, årskurserna F-2, har arbetet med ett fyrprojekt: ”Förutom att vi...