Category: Utbildning – Kurser – Arbete

0

Nybyggnad matsal Frösåkersskolan

Citerat (med språkliga märkligheter) från kallelse Tekniska utskottet 26 januari 2021: Nybyggnad matsal FrösåkersskolanFörslag till beslutKommunstyrelsen beslutar att bygga ny matsal till Frösåkerskolan inom befintlig budget förNya skolan. Ärendebeskrivning”I projekt för Nya skolan så...

Vattenfallgymnasiet i Forsmark – Ansökan!

Vattenfallgymnasiet i Forsmark – Ansökan!

Jag är lika glad idag som jag var igår när nyheten om att Forsmarks skola blir kvar publicerades. Nytt namn på skolan: Vattenfallgymnasiet. Ny Facebook: https://www.facebook.com/vattenfallgymnasiet Hemsida: https://vattenfallgymnasiet.se Nu fortsätter arbetet med ansökan I ansökan ska...

Gräsö skolas fyrprojekt

Gräsö skolas fyrprojekt

Gräsö skola (F-3) är medlem i Skärgårdsskolor i Nätverk. På nätverkets blogg visar skärgårdsskolorna med text och bild vad de arbetar med. Gräsö  skola, årskurserna F-2, har arbetet med ett fyrprojekt: ”Förutom att vi...

Skolinspektionen ger kritik till Östhammars kommun

Skolinspektionen ger kritik till Östhammars kommun

Två av anmälningarna på Östhammars kommun 2018 till Skolinspektionen har 8 mars resulterat i kritik med beslut om föreläggande: * kränkande behandling elev-elev * anmälningsskyldighet kränkande behandling Föreläggande Om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen fatta beslut om ett föreläggande. I ett föreläggande står det vilka brister som måste åtgärdas … LÄNK:...