Category: Utbildning – Kurser – Arbete

Gräsö skolas fyrprojekt

Gräsö skolas fyrprojekt

Gräsö skola (F-3) är medlem i Skärgårdsskolor i Nätverk. På nätverkets blogg visar skärgårdsskolorna med text och bild vad de arbetar med. Gräsö  skola, årskurserna F-2, har arbetet med ett fyrprojekt: ”Förutom att vi...

Skolinspektionen ger kritik till Östhammars kommun

Skolinspektionen ger kritik till Östhammars kommun

Två av anmälningarna på Östhammars kommun 2018 till Skolinspektionen har 8 mars resulterat i kritik med beslut om föreläggande: * kränkande behandling elev-elev * anmälningsskyldighet kränkande behandling Föreläggande Om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen fatta beslut om ett föreläggande. I ett föreläggande står det vilka brister som måste åtgärdas … LÄNK:...

Östhammars kommun har samlat på sig 2 förelägganden som huvudman för skolor

Östhammars kommun har samlat på sig 2 förelägganden som huvudman för skolor

Skolinspektionen om föreläggande Om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen fatta beslut om ett föreläggande. I ett föreläggande står det vilka brister som måste åtgärdas,  och vilka krav Skolinspektionen ställer på huvudmannen, alltså den som driver verksamheten. Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas. Östhammars kommuns sätt att driva skolor har nu resulterat i två förelägganden: Vallonskolan Gimo Öregrunds skola (beslut 22 maj)

Lokala bristyrken i Östhammars kommun

Lokala bristyrken i Östhammars kommun

Citerat från föredragningslistan kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) 21 februari, sidan 45: Till lokala bristyrken i Östhammars kommun kan bland annat följande räknas: • hantverksyrken • industriella yrken såsom svetsare, elektriker m.fl. • ingenjörer • tekniker...