Category: Valet 2022

Östhammars kommuns lösning för oskyddade trafikanter i Öregrunds stadskärna: mer trafik och fler parkeringsplatser

TRAFIKVERKETÅtgärdsvalsstudie – Bristande anslutning till färjeläget i Öregrund Ärendenummer: TRV 2017/60672Problembeskrivning, citerat från sidan 34:FULLTEXT01 (diva-portal.org) Gång och cykelHela sträckan genom Öregrunds tätort är bristfällig på olika sätt för oskyddade trafikanter. Inom utredningsområdet är...

Filmen ”Resan mot ett slutförvar”

Filmen är 1 timme 29 minuter lång.”Slutförvarsenheten på Östhammars kommun har tagit fram en dokumentärfilm om kommunens historia kring frågan om slutförvar för radioaktivt avfall i Forsmark.” Länk: Östhammars kommun om filmen

Följetongen Nordeahuset i Östhammar

Vad är det för fel i ’huvudet’ på Östhammars kommun? När jag ställer frågan jämför jag diverse bygglov vid Öregrund hamn och torg med följetongen Nordeahuset i Östhammar. Har kommunen lika ivrigt som de...

Välkommen till Östhammars Pajaskommun

Östhammars kommun: ”I vår kommun finns mycket landsbygd och den ska vi värna om!” Ahaaa! Det är därför kommunen lägger ner landsbygdsskolorna? En familj med hela tre generationer, varav en är kusin till mig,...

Gubbar och Gubbkärringar

Gubbar, gubbar, gubbar och gubbar … Och en och annan gubbkärring som längtar efter 1800-talet. Gubbar som är livrädda för genuspedagoger – ”genusflummet” – och tror att genuspedagogik är ett skolämne på schemat som...

Sover ledamöterna i Östhammars kommunfullmäktige?

Det finns ledamöter i Östhammars kommunfullmäktige som på riktigt tror att kommunen måste svara på en fråga som regeringen inte ställt, innan slutförvarsfrågan hamnar hos regeringen. Hallå! Frågan är redan hos regeringen! Den 22...

Östhammars kommun rankas 270 av 290 i Företagsklimat

Svenskt Näringslivs årliga undersökning FÖRETAGSKLIMAT i hela landet är färdig. År 2020 finns att ta del av. Det går riktigt dåligt för företagsklimatet i Östhammars kommun. Sådant styre – sådant företagsklimat, det hänger liksom...