Category: Valet 2022

Kommunkompass för 85 000 kronor

Från ksaus: protokoll:”Kommunkompassen planerar att genomföras 16-18 november. Kommunkompassen är ett verktyg där SKR genomför ett test av kvalitativa indikatorer. Presidiet i kommunstyrelsen samt ordföranden i nämnder kommer bjudas in att delta.” SKR: ”En...

Öregrund får nya valdistrikt till valet 2022

Valnämnden i Östhammars kommun har lämnat förslag till Länsstyrelsen om nytt valdistrikt till valet 2022. Distrikt som tas bort kring Öregrund, Söderön och Gräsö Öregrund delas i två delar. Gränsen föreslås gå längs Västergatan...