Category: Valet 2026

Kommunstyrelsen säger upp överenskommelsen med Östhammarshem

Ska kommunstyrelsen jaga ut krigsflyktingar från Östhammarshems lägenheter? Punkt 15 i kallelsen för kommunstyrelsenkallelse-kommunstyrelsens-arbetsutskott-24-januari-2023.pdf (osthammar.se) Förslag till beslut Kommunstyrelsen säger upp överenskommelsen med Östhammarshem, avseende förtur i ordinarie bostadskö för nyanlända och kvotflyktingar. Förvaltningen...