Info om covid-19

Länkar till webbplatser med säker information och uppdateringar om covid-19 i världen och i Sverige.

Folkhälsomyndigheten om Covid-19
Antal fall av covid-19 i Sverige, data uppdateras dagligen klockan 14.
Uppdateringar

John Hopkins Coronavirus Resource Center
Här visas hela världen och varje land i världen: antal smittade, antal döda, antal tillfrisknade:
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Krisinformation
Krisinformation från svenska myndigheter
https://www.krisinformation.se

Regeringens arbete med nya coronaviruset
https://www.regeringen.se

Region Uppsala
Informerar om läget i länet och Region Uppsalas åtgärder

Svenska intensivvårdsregistret
Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård. Covid-19 i svensk intensivvård, här presenteras data med dagliga uppdateringar: Antal patienter, ålder, kön, dagar från insjuknande till IVA-vård, någon riskfaktor innefattar: ålder över 65 år, kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever-njursjukdom, nedsatt immunförsvar, diabetes, fetma samt neuromuskulär sjukdom.
https://www.icuregswe.org

World Health Organization
WHO:s författning slår fast att organisationens syfte är att alla människor ska uppnå en så god hälsa som möjligt. WHO har beslutat att covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.
https://www.who.int

Östhammars kommun
Här hittar du information om vad kommunen gör för att minimera smittspridning av viruset Corona – covid 19. Östhammars kommun följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer. 
Länk: Östhammars kommun om Coronaviruset Covid-19