26 februari: Staketpissarna träffas i Östhammar

Om du har tid är du välkommen till f.d. Björkmans Kafé torsdag 26 februari klockan 11, med ”Staketpissarna”: Maja Glarke, Stina Svensson, Kerstin Johansson och Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson.

DAGORDNING:
1) Väg 288. Maja kontaktar Trafikverket med jämna mellanrum. Aktuellt just nu är sträckningen Alunda-Gimo.
2) Räddningstjänsten i Östhammars kommun. Yvonne har sammanställt ekonomi och delar ut.
3) Dialog med politiker. Yvonne har varit i Uppsala och pratat Östhammars kommunpolitik med ledamot i Uppsala kommunfullmäktige. Yvonne redogör för mötet.
4) Maja, Stina och Kerstin redogör för mötet i kommunhuset om medborgarförslaget om Demokraticenter på Storbrunn.
5) Lokalmedias bevakning av politiken och politiska beslut i Östhammars kommun är inget att hurra för. Ska vi starta en webbtidning?
6) Yvonne försöker få LpO Östhammar att bjuda in till öppet möte om lantbrukarnas situation i Östhammars kommun.
7) Direktdemokratiskt parti till Östhammars kommunfullmäktigeval 2018.
8) Några tecken på demokrati i Östhammars kommun?
9) Övriga frågor.

You may also like...