77 % skickade inte in enkäten om centrala Öregrund

Jag slänger ut en fråga här: har du någon tanke om varför så många som 77 % av de som fick pappersenkäten om centrala Öregrund (på sommaren!) avstod från att skicka tillbaka enkäten?

Det skickades ut 3588 pappersenkäter till boende, företag och fritidshusägare. Det kom tillbaka bara 1294 svar vilket utgör endast 36 %, varav 841 pappersenkäter och 453 webbenkäter.
841 pappersenkäter av totalt 3588 utskickade utgör endast 23 %.

Läs resultatet av inkomna svar här:
Öregrunds invånare tycker till i enkät

You may also like...