Anropsstyrd kollektivtrafik i vår skärgård, tack!

Det här med fungerande kollektivtrafik för alla är en stor fråga för mig. Javisst, jag bor på landbacken, men är solidarisk med fastboende i skärgården. Kust, hav, skärgård – de’ e’ grejer de’! Det är det en kustkommun handlar om.
Staden definierar omedvetet vad landsbygden och skärgården ska användas till: avkoppling för stadsborna när de åker till sina stugor för att vila upp sig.

Det finns fastboende i kommunens skärgård! I det trafikförsörjningsprogram som gäller nu nämns två färdmedel: buss och tåg. Inget av dem funkar på vatten.

Läs om hur Östgötatrafiken organiserar sin kollektivtrafik i skärgården

Senast den 31 mars 2020 ska synpunkter på det nya trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län vara Regionen tillhanda. Vad tror du? Bara buss och tåg igen? Ingen kollektivtrafik i skärgården? Hur ser den politiska viljan ut?
Nu sätter jag och mitt parti igång med respons på förslag om nytt trafikförsörjningsprogram. Med ett partinamn som Ostkustens Framtid fattar ju alla att det här går det partiet igång på.

Här finns alla handlingar om trafikförsörjningsprogrammet

You may also like...