Bemötande, information och inflytande för medborgarna – Östhammars kommuns tjänstemän placerar sig i botten

Jag har plockat ut ”Bemötande, information och inflytande” från databasen Öppna Jämförelser: SCB:s Medborgarundersökning 2021. I Sverige finns 290 kommunen och så här placerar sig Östhammars kommun i jämförelse med alla kommuner.

Plats 285: Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson.
Data saknas: Bra bemötande vid kontakt med politiker.
Plats 275: Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra.
Plats 251: Möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna fungerar bra.
Plats 250: Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra.
Plats 241: Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra.
Plats 282: Kommunens information kring större förändringar fungerar bra.

Här finns hela Medborgarundersökningen att ta del av:
Jämföraren – Kolada

Jag fick idag höra talas om en kommunchef i Östhammars kommunhus (inte kommundirektören) som uttryckte på ett möte helt nyligen att de från civilsamhället som deltog i mötet inte skulle tro att de fick vara med och bestämma. Civilsamhället har alltså inte med sina egna angelägenheter att göra. Denne tjänsteman har inte fattat att just civilsamhället är hans arbetsgivare. Går det att få bort den här typen av tjänstemän med en namninsamling?

You may also like...