En chef i Östhammars kommunhus vill ha snällare medborgare i Öregrund

”Kommunen har ett stort intresse för dialog” … En av kommunens chefer ogillar hur medborgare utrycker sig på sociala medier … ”och på andra plattformar” … Den här chefen tror alltså att han kan slippa undan väldigt berättigad kritik.

Heja, heja sociala medier och ”andra plattformar” säger jag! Det finns en ANLEDNING att folk är förbannade! ”Vi vill ha en snäll dialog med varandra”. Och hur har det funkat genom åren? Det är bara att titta hur Hamntorget ser ut och hur övriga Öregrund tas om hand och ’utvecklas’. Kulturmiljön med de gamla sjöbodarna har ingen egen röst, inga beskyddare förutom Öregrundsborna, som ingen vill lyssna på.

Titta på inspelningen från ”Dialogmötet” 25 augusti 2021. Med på mötet fanns en representant från Öregrunds Utvecklingsråd, Magnus Appelberg (arbetar till vardags på SLU Kustlaboratoriet). Lyssna noga på vad Magnus får för svar på frågan om det blir samråd om utbyggnaden av Öregrunds inre hamn. Har kommunen stort intresse för dialog och samråd?
Titta på inspelningen här: Öregrundsmöte 210825 – YouTube och spola fram till 26:00.
Magnus Appelberg är trea från vänster övre raden.

Surfa även in i det nya reglementet för utvecklingsgrupperna, som kommundirektör Peter Nyberg har utformat efter remiss till utvecklingsgrupperna, som alltså har varit med i processen att ta fram ett nytt reglemente: 

* Utvecklingsgrupperna ska kunna utgöra ett lokalt bollplank för kommunens tjänstemän vid handläggning av ärenden där lokal kunskap är värdefull.
* Att tidigt involvera utvecklingsgrupperna i arbetet när det gäller frågor som har stor och långsiktig betydelse för området.
* Kommunen ska betrakta utvecklingsgrupperna som en tillgång och resurs i det lokala utvecklingsarbetet.

reglemente-for-utvecklingsgrupper_ks-2020-303-22.pdf (osthammar.se)

Det verkar finnas otydligheter i kommunhuset och vem som egentligen är chef för demokratisk utveckling (dialog, samråd) är svårt att veta. Gäller det nya reglementet för utvecklingsgrupperna eller ej? Inte ens det är tydligt.

Var snäll? Varför?
En bekant till mig har skickat massor av frågor till ’kommunen’, som väljer att inte svara på frågorna. Jag har fått läsa frågorna, de är tydliga och bra. Men inga svar.
Var snäll? Varför?
Gör som jag om du vill kommunicera med vettiga och kunniga tjänstemän – kontakta andra myndigheter som handlägger ärenden liknande de ärenden som rör kulturmiljöområdet Öregrunds hamn. Samla på dig fakta om hur det ska se ut och hur det ska gå till på riktigt – jämför med hur Östhammars kommuns chefer tycker det ska se ut och hur det ska gå till. Du kommer att bli mycket förvånad. Men du! Var snäll!

Plötsligt minns jag när valberedningen för Öregrunds Utvecklingsråd blev kallade för knäppgökarna i Öregrund” av chefen som tycker att Öregrundsbor ska vara snälla. Och den tjänstemannen avlönas med skattemedel.

You may also like...