Öregrunds skolas framtid? Bort med årskurserna 4-6?

Min fråga till Allmänhetens frågestund, kommunfullmäktige 18 februari 2020:

Den 21 april 2015 tog BUN beslut om att gå vidare med förslag 3 i sin omorganisation av skolorna i Östhammars kommun. Allt från det förslaget finns beslut om att genomföra, vilket medför att Gräsö Skärgårdsskola och Snesslinge Naturskola avvecklas, samt att Edsskolan och Kristinelundsskolan bantas på årskurser och nya Frösan blir en 4-9-skola. Kvar från förslaget är att ta bort årskurserna 4-6 från Öregrunds skola.
Min raka fråga som vill ha ett rakt svar: När i tiden tar ni bort 4-6 från Öregrunds skola?

Transkribering av svaret. BUNS:s ordförande Josefin Nilsson (C):
Så, tack Yvonne för din fråga. Först ska jag lämna ett så rakt svar jag kan på den och det är att det finns inget beslut på att flytta 4-6 från Öregrund. Däremot så är ju skolornas organisation nånting som nämnden diskuterar på alla orter, även Öregrund. Och som jag kan se det så är det flera olika faktorer som avgör hur vi prioriterar, och det är bland annat elevantal, möjlighet till att skapa attraktiva tjänster, vilket ibland kan handla om hela tjänster. Vi funderar ju också kring hur vi på ett likvärdigt, långsiktigt och även hållbart sätt fördelar våra resurser. De är inte helt obegränsade. Men det finns inget beslut alls på att flytta 4-6 från Öregrund, nej.

Länk: Kommunfullmäktige, klicka på Allmänhetens frågestund

You may also like...