Finns behov av en fast ungdomsgård i Öregrund?

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda behovet och efterfrågan att starta en fast ungdomsgård för målgruppen årskurs 7 upp till 20 år i Öregrund.

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att den ekonomiska konsekvensen skulle bli att spara in på årets budget för befintliga ungdomsgårdar belägna i Alunda, Östhammar, Österbybruk och Gimo.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att testa behovet och efterfrågan genom att hålla en test-verksamhet ett par dagar under sommar och höst 2020. Detta för att se underlaget av besökare.


Sidan 13-14 i kallelsen för Kultur- och fritidsnämnden 2 april 2020

Läs detta igen och låt det sjunka in:
Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att den ekonomiska konsekvensen skulle bli att spara in på årets budget för befintliga ungdomsgårdar belägna i Alunda, Östhammar, Österbybruk och Gimo.

Det finns alltså inte en enda ungdomsgård i hela kustområdet, för det skulle få konsekvenser för de andra tätorterna.
Begrunda även detta: Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att tidigare insats under sommaren 2019 gav besöksantal 0 ungdomar. Varför skulle ungdomar i kustområdet hänga på en ungdomsgård mitt i sommaren?
Ungdomsgård på hjul åker runt i kommunen hela sommaren

You may also like...