Fråga politiken om färjelägets placering i Öregrund

En fråga från en medborgare till samtliga partier i Östhammars kommunfullmäktige. Frågan publicerades på kommunens webb 2 mars 2021:

I Trafikverkets ”Åtgärdsvalsstudie – Bristande anslutning till färjeläget i Öregrund” (2017) listar verket några förslag på vart färjeläget kan flyttas samt ett förslag om utbyggnad vid befintligt färjeläge.
Angående åtgärden FLYTT AV FÄRJELÄGE har aktörer olika ståndpunkter. Trafikverket och Region Uppsala anser att denna åtgärd ska väljas bort. Östhammars kommun anser att åtgärden (flytt av färjeläge) ska utredas ytterligare.

Vad är ditt partis ståndpunkt i frågan om var i Öregrund färjeläget bör vara placerat?
Partiernas svar kommer att publiceras under frågan. Det finns dock partier som satt i system att inte svara på några frågor. Partiets symbol går från gråskala till färg när partiet svarat på en fråga:
Fråga politiken – Östhammars kommun

You may also like...