”Kommer det att vara bryggdäck över hela hamnen?”

Insändaren nedan har några år på nacken, men lika aktuell fortfarande.
Jag brukar kalla Öregrunds torg för ”Öregrunds sorg”.

Skribenten nämner byalag eller kommitté i Öregrund. Vi har haft en utvecklingsgrupp som avvecklades. Vi har nu Öregrunds Utvecklingsråd med en stark interimsstyrelse. Det var en valberedning som vaskade fram medlemmarna till rådet. På bibliotekets anslagstavla finns information om vilka som ingår i Öregrunds Utvecklingsråd (fram till stormöte då Öregrundsborna väljer medlemmar till rådet).

Östhammars kommuns reaktion på valberedningens arbete och kommunikation? Den här: Knäppgökarna i Öregrund

INSÄNDAREN MED AV MIG ANONYMISERAD SKRIBENT:

”Långsiktigt planering nödvändig i Öregrund

Öregrund saknar helt representation i Östhammars kommuns byggnadsnämnd. Det är illa för en ort som just nu är utsatt för ett stort förändringstryck.
Öregrund är kommunens ansikte utåt när det gäller turismen. Vi måste vara rädda om vår pittoreska miljö som flertalet av Öregrundsborna vill behålla. Plan- och byggfrågor i Öregrund måste betraktas i ett långsiktigt perspektiv. Hur ska det se ut om 25 år? Kommer det att vara bryggdäck över hela hamnen då och restauranger i varje sjöbod?
Kommer det att stå en BMW eller Mercedes utanför varje fastighet i innerstaden, medan den bofasta befolkningen bor i ytterområden och de unga är förpassade till lägenheter?
På senare är har det blivit säkrare att äga en fastighet i Öregrund än att investera i aktier och fonder. Det har investerarna uppmärksammat, jag kallar den nya sommarbefolkningen så.
Öregrundsborna är hänvisade till att bara stå och titta på denna skrämmande utveckling. Från att tidigare, tillsammans med Gräsö, ha varit självständiga är vi nu styrda från kommunen utan något större inflytande.Vari ligger demokratin?
Öregrund behöver ett byalag, eller en kommitté med uppgiften att bevara hamnen och andra frågor som rör miljön i Öregrund, samt också med uppgift att diskutera och granska frågor som rör vägar, skolor och sjukvård. Detta för att göra vägen kortare till beslutsfattarna i kommunen. Ett byalag utan politiska förtecken skulle kunna få en stor betydelse för samhällsdebatt och demokrati i Öregrund.”

You may also like...